Menu

Il-ħarsien tal-ambjent fil-BĊE

Bħala istituzzjoni Ewropea, għandna rwol fil-protezzjoni tal-ambjent u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Sabiex intejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħna u nnaqqsu l-impronta tal-karbonju kemm jista' jkun, adottajna politika ambjentali fl-2007 u ġejna rreġistrati mal-Iskema Ewropea għall-Ġestjoni u l-Verifika Ekoloġika (EMAS) sa mill-2010.

Mill-2008, aħna

naqqasna l-emissjonijiet tal-karbonju għal kull post tax-xogħol b'75%

naqqasna l-konsum tal-enerġija tagħna għal kull post tax-xogħol b'36%

naqqasna l-konsum tal-ilma tagħna għal kull post tax-xogħol b'22%

Fl-2019 aħna:

introduċejna sistema ta’ depożitu għat-tazzi tal-kafè take-away u neħħejna gradwalment snacks ippakkjati individwalment fiż-żoni tal-laqgħat u tal-konferenzi

ipparteċipajna għall-ewwel darba fil-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart

komplejna nrawmu l-bijodiversità billi installajna fil-bini tagħna lukandi ġodda għall-insetti kif ukoll djar tal-friefet il-lejl u tal-għasafar

Il-ħarsien tal-ambjent
fil-BĊE

Tagħrif ieħor
dwar il-protezzjoni ambjentali fil-BĊE u f'istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea

Politika ambjentali

Din il-politika tipprovdi sett ċar ta' miżuri li jgħinuna ntejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħna u nimminimizzaw l-impronta ekoloġika tagħna.

Il-karatteristiċi tal-iffrankar tal-enerġija tal-bini ewlieni tagħna

Kun af kif nirriċiklaw l-enerġija, is-sħana u l-ilma tax-xita biex l-iskyscraper tagħna jirrispetta l-ambjent kemm jista' jkun.

Kollaborazzjoni interistituzzjonali

Tgħallem iktar dwar kif l-istituzzjonijiet Ewropej li huma rreġistrati mal-EMAS jaħdmu flimkien biex inaqqsu l-impronta ekoloġika tagħhom.

Stqarrijiet preċedenti
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010