Menu

Il-ħarsien tal-ambjent fil-BĊE

Bħala istituzzjoni Ewropea, għandna rwol fil-protezzjoni tal-ambjent u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Sabiex intejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħna u nnaqqsu l-impronta tal-karbonju kemm jista' jkun, adottajna politika ambjentali fl-2007 u ġejna rreġistrati mal-Iskema Ewropea għall-Ġestjoni u l-Verifika Ekoloġika (EMAS) sa mill-2010.

Mill-2008, aħna

naqqasna l-emissjonijiet tal-karbonju għal kull post tax-xogħol b'74%

naqqasna l-konsum tal-enerġija tagħna għal kull post tax-xogħol b'54%

naqqasna l-konsum tal-karti tal-uffiċċju tagħna għal kull post tax-xogħol b'69%

Fl-2019 aħna:

eliminajna sustanzi perikolużi mill-proċess tat-tindif bl-użu ta’ metodi mhux kimiċi

ingħaqadna mal-Parlament Ewropew biex nagħmlu tajjeb għall-emissjonijiet CO2 li baqa’

attivajna s-sottomissjoni elettronika ta’ offerti pubbliċi biex innaqqsu l-konsum tal-karti.

Il-ħarsien tal-ambjent
fil-BĊE

Tagħrif ieħor
dwar il-protezzjoni ambjentali fil-BĊE u f'istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea

Politika ambjentali

Din il-politika tipprovdi sett ċar ta' miżuri li jgħinuna ntejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħna u nnaqsu kemm jista' jkun l-impronta ekoloġika tagħna.

Il-karatteristiċi tal-bini ewlieni tagħna għall-iffrankar tal-enerġija

Ara kif nirriċiklaw l-enerġija, is-sħana u l-ilma tax-xita biex l-iskyscraper tagħna jirrispetta l-ambjent kemm jista' jkun.

Kollaborazzjoni interistituzzjonali

Tgħallem iktar dwar kif l-istituzzjonijiet Ewropej li huma rreġistrati mal-EMAS jaħdmu flimkien biex inaqqsu l-impronta ekoloġika tagħhom.

Stqarrijiet preċedenti