Menu

Działania EBC na rzecz ochrony środowiska

EBC jako instytucja europejska czynnie uczestniczy w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Aby działać coraz bardziej ekologicznie i stale zmniejszać swój ślad węglowy, ustanowiliśmy w roku 2007 politykę środowiskową, a od 2010 jesteśmy zarejestrowani w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Nasze osiągnięcia od 2008:

Zmniejszyliśmy emisję CO2 na jedno stanowisko pracy o 74%

Zmniejszyliśmy zużycie energii na jedno stanowisko pracy o 54%

Zmniejszyliśmy zużycie papieru biurowego na jedno stanowisko pracy o 69%

Nasze dokonania w 2019:

Wyeliminowaliśmy szkodliwe substancje z prac porządkowych przez wprowadzenie sprzątania bez środków chemicznych

Połączyliśmy siły z Parlamentem Europejskim, aby zneutralizować resztę emisji CO2

Dla zmniejszenia zużycia papieru dopuściliśmy elektroniczne składanie dokumentów w przetargach publicznych

Działania EBC
na rzecz ochrony środowiska

Więcej informacji
o działaniach EBC i innych instytucji unijnych na rzecz ochrony środowiska

Polityka środowiskowa

Określiliśmy zestaw środków mających zapewnić poprawę efektywności środowiskowej i zmniejszenie śladu ekologicznego.

Energooszczędność głównej siedziby

Chcieliśmy, by nasz wysokościowiec był przyjazny dla środowiska – oto jak odzyskuje się w nim energię, ciepło i wodę deszczową.

Współpraca międzyinstytucjonalna

Instytucje europejskie zarejestrowane w EMAS wspólnie dążą do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego.

Poprzednie dokumenty