Menu

Działania EBC na rzecz ochrony środowiska

EBC jako instytucja europejska czynnie uczestniczy w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Żeby działać coraz bardziej ekologicznie i stale zmniejszać swój ślad węglowy, wprowadziliśmy w 2007 własną politykę środowiskową, a od 2010 jesteśmy zarejestrowani w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Nasze osiągnięcia od 2008:

Zmniejszyliśmy emisję CO2 na jedno stanowisko pracy o 75%

Zmniejszyliśmy zużycie energii na jedno stanowisko pracy o 36%

Zmniejszyliśmy zużycie wody na jedno stanowisko pracy o 22%

Nasze dokonania w 2019:

Wprowadziliśmy kaucję za kubki do kawy na wynos i zrezygnowaliśmy z pojedynczo pakowanych przekąsek w salach spotkaniowych i konferencyjnych

Po raz pierwszy wzięliśmy udział w Europejskim Tygodniu Redukcji Odpadów

Dalej wspieraliśmy bioróżnorodność: założyliśmy na naszym terenie nowe hotele dla owadów oraz domki dla ptaków i nietoperzy

Działania EBC
na rzecz ochrony środowiska

Więcej informacji
o działaniach EBC i innych instytucji unijnych na rzecz ochrony środowiska

Polityka środowiskowa

Opracowaliśmy wykaz środków mających zapewnić poprawę efektywności środowiskowej i zmniejszenie śladu ekologicznego.

Energooszczędność głównego budynku

Chcieliśmy, żeby nasz nowy biurowiec był przyjazny dla środowiska, dlatego odzyskuje się w nim energię, ciepło i wodę deszczową.

Współpraca międzyinstytucjonalna

Instytucje europejskie zarejestrowane w EMAS wspólnie dążą do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego.

Poprzednie deklaracje
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010