Menu

Varstvo okolja v ECB

Kot evropska institucija imamo nalogo, da prispevamo k varstvu okolja in boju proti podnebnim spremembam. Da bi delovali še bolj okolju prijazno in čim bolj zmanjšali naš ogljični odtis, smo leta 2007 sprejeli okoljsko politiko, od leta 2010 pa smo vključeni tudi v evropski sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

Od leta 2008 smo

za 75% zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida na delovno mesto

za 36% zmanjšali porabo energije na delovno mesto

za 22% zmanjšali porabo vode na delovno mesto

V letu 2019 smo

uvedli sistem kavcij za kavne lončke za večkratno uporabo in ukinili posamično pakirane prigrizke v sejnih in konferenčnih prostorih

prvič sodelovali v evropskem tednu zmanjševanja odpadkov

za večjo biotsko raznovrstnost na našem zemljišču namestili nove hotele za žuželke ter hišice za ptice in netopirje

Varstvo okolja
v ECB

Več
o varstvu okolja v ECB in drugih institucijah EU

Okoljska politika

Ta politika določa celo vrsto konkretnih ukrepov, ki nam pomagajo, da delujemo še bolj ekološko in čim bolj zmanjšamo naš ekološki odtis.

Sistemi za varčevanje z energijo v glavni stavbi ECB

Oglejte si, kako recikliramo energijo, toploto in deževnico, da bi bila naša stolpnica čim bolj »zelena«.

Medinstitucionalno sodelovanje

Več o tem, kako evropske institucije, vključene v sistem EMAS, sodelujejo pri zmanjševanju ekološkega odtisa.

Prejšnje objave
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010