Menu

Varstvo okolja v ECB

Kot evropska institucija imamo nalogo, da prispevamo k varovanju okolja in boju proti podnebnim spremembam. Da bi bili pri varstvu okolja še učinkovitejši in da bi čim bolj zmanjšali ogljični odtis, smo leta 2007 sprejeli okoljsko politiko, od leta 2010 pa smo vključeni tudi v evropski sistem za okoljsko ravnanje in presojo EMAS.

Od leta 2008 smo

za 74% zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida na delovno mesto

za 54% zmanjšali porabo energije na delovno mesto

za 69% zmanjšali porabo pisarniškega papirja na delovno mesto

V letu 2019 smo

prenehali uporabljati nevarne snovi pri čiščenju in jih nadomestili z nekemičnimi metodami

združili moči z Evropskim parlamentom, da bi izravnali preostale izpuste CO2

omogočili elektronsko predložitev ponudb pri javnih razpisih, s čimer smo zmanjšali porabo papirja

Varstvo okolja
v ECB

Več
o varstvu okolja v ECB in drugih institucijah EU

Okoljska politika

Ta politika določa celo vrsto konkretnih ukrepov za večjo učinkovitost pri varstvu okolja ter čim manjši ekološki odtis.

Elementi glavne stavbe ECB, ki omogočajo varčevanje z energijo

Oglejte si, kako recikliramo energijo, toploto in deževnico, da bi bila naša stolpnica čim bolj »zelena«.

Medinstitucionalno sodelovanje

Preberite več o tem, kako evropske institucije, vključene v sistem EMAS, sodelujejo pri zmanjševanju ekološkega odtisa.

Prejšnje objave