Menu

ECB ir aplinkos apsauga

Esame viena iš Europos institucijų ir, kaip ir kitos, rūpinamės aplinkos apsauga ir kovojame su klimato kaita. Siekdami pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą ir kuo labiau sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, 2007 m. pristatėme aplinkosaugos politiką, o nuo 2010 m. esame įregistruoti Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

Nuo 2008 m.

74 % sumažinome vienai darbo vietai tenkantį išmetamo anglies dioksido kiekį

54 % sumažinome vienai darbo vietai tenkančias energijos sąnaudas

69 % sumažinome vienai darbo vietai tenkantį sunaudojamo popieriaus kiekį

2019 m.

Pasirūpinome, kad valymo darbams nebebūtų taikomi cheminiai metodai ir naudojamos pavojingos medžiagos

Suvienijome jėgas su Europos Parlamentu, kad dar labiau sumažintume išmetamo CO2 kiekį

Sudarėme galimybę viešų konkursų dokumentus teikti elektroniniu būdu, kad sumažintume popieriaus suvartojimą

ECB ir aplinkos
apsauga

Sužinokite daugiau
apie aplinkos apsaugą ECB ir kitose ES institucijose

Aplinkosaugos politika

Šią politiką sudaro aiškios priemonės, padedančios gerinti mūsų aplinkosauginį veiksmingumą ir iki minimumo sumažinti mūsų ekologinį pėdsaką.

Mūsų pagrindinio pastato energijos taupymo ypatumai

Sužinokite, kaip pakartotinai panaudojame energiją, šilumą ir lietaus vandenį, kad mūsų dangoraižis būtų kuo ekologiškesnis.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje įregistruotos institucijos bendradarbiauja siekdamos sumažinti savo ekologinį pėdsaką.

Ankstesnės ataskaitos