Menu

ECB ir aplinkos apsauga

Esame viena iš Europos institucijų ir, kaip ir kitos, rūpinamės aplinkos apsauga ir kovojame su klimato kaita. Siekdami pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą ir kuo labiau sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, 2007 m. pristatėme aplinkosaugos politiką, o nuo 2010 m. esame įregistruoti Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

Nuo 2008 m.

75 % sumažinome vienai darbo vietai tenkantį išmetamo anglies dioksido kiekį

36 % sumažinome vienai darbo vietai tenkančias energijos sąnaudas

22 % sumažinome vienai darbo vietai tenkantį vandens suvartojimą

2019 m.

Įdiegėme išsineštinės kavos puodelių užstato sistemą ir nebeteikiame atskirai supakuotų užkandžių posėdžių ir konferencijų salėse

Pirmą kartą dalyvavome Europos atliekų mažinimo savaitėje

Prisidėjome prie biologinės įvairovės didinimo – savo teritorijoje įtaisėme kelis naujus vabzdžių viešbučius ir inkilus šikšnosparniams bei paukščiams

ECB ir aplinkos
apsauga

Sužinokite daugiau
apie aplinkos apsaugą ECB ir kitose ES institucijose

Aplinkosaugos politika

Šią politiką sudaro aiškios priemonės, padedančios gerinti mūsų aplinkosauginį veiksmingumą ir iki minimumo sumažinti mūsų ekologinį pėdsaką.

Mūsų pagrindinio pastato energijos taupymo ypatumai

Sužinokite, kaip pakartotinai panaudojame energiją, šilumą ir lietaus vandenį, kad mūsų dangoraižis būtų kuo ekologiškesnis.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) įregistruotos institucijos bendradarbiauja siekdamos sumažinti savo ekologinį pėdsaką.

Ankstesnės ataskaitos
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010