Menu

Miljøbeskyttelse i ECB

ECB skal som EU-institution beskytte miljøet og bekæmpe klimaforandringer. For at forbedre miljøresultaterne og reducere CO2-fodaftrykket mest muligt vedtog ECB i 2007 en miljøpolitik. ECB har desuden været registreret i den europæiske ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) siden 2010.

Siden 2008 har ECB

reduceret CO2-emissionen pr. arbejdsplads med 75 pct.

reduceret energiforbruget pr. arbejdsplads med 36 pct.

reduceret vandforbruget pr. arbejdsplads med 22 pct.

I 2019 har ECB:

indført et pantsystem for takeaway-kaffekrus og udfaset enkeltpakkede snacks i møde- og konferencelokaler

deltaget første gang i den europæiske uge for affaldsreduktion

fremmet biodiversiteten yderligere ved at opsætte nye insekthoteller og flagermus- og fuglehuse på vores bygninger

Miljøbeskyttelse
i ECB

Få mere at vide
om miljøbeskyttelse i ECB og i andre EU-institutioner

Miljøpolitik

Miljøpolitikken omfatter en række klare foranstaltninger, der betyder, at ECB kan forbedre sine miljøresultater og minimere sit økologiske fodaftryk.

Energibesparende elementer i ECB's hovedbygning

Læs mere om, hvordan ECB genbruger energi, varme og regnvand for at gøre hovedbygningen så grøn som mulig.

Samarbejde mellem institutionerne

Læs mere om, hvordan de EU-institutioner, der er registreret i EMAS, arbejder sammen om at reducere deres økologiske fodaftryk.

Tidligere udgivelser
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010