Menu

Miljøbeskyttelse i ECB

ECB skal som EU-institution beskytte miljøet og bekæmpe klimaforandringer. For at forbedre miljøresultaterne og reducere CO2-fodaftrykket mest muligt vedtog ECB i 2007 en miljøpolitik. ECB har desuden været registreret i den europæiske ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) siden 2010.

Siden 2008 har ECB

reduceret CO2-emissionen pr. arbejdsplads med 74 pct.

reduceret energiforbruget pr. arbejdsplads med 54 pct.

reduceret forbruget af kontorpapir pr. arbejdsplads med 69 pct.

I 2019 har ECB:

elimineret farlige stoffer fra rengøringsprocessen ved at anvende ikke-kemiske metoder.

indledt et samarbejde med Europa-Parlamentet med henblik på at kompensere for de resterende CO2-emissioner.

gjort det muligt at afgive tilbud elektronisk i forbindelse med offentlige udbud og derved reduceret forbruget af papir.

Miljø-
beskyttelse
i ECB

Læs mere
om miljøbeskyttelse i ECB og i andre EU-institutioner

Miljøpolitik

Miljøpolitikken omfatter en række klare foranstaltninger, der betyder, at ECB kan forbedre sine miljøresultater og minimere sit økologiske fodaftryk.

Energibesparende elementer i ECB's hovedbygning

Læs mere om, hvordan ECB genbruger energi, varme og regnvand for at gøre hovedbygningen så grøn som mulig.

Samarbejde mellem institutionerne

Læs mere om, hvordan de EU-institutioner, der er registreret i EMAS, arbejder sammen om at reducere deres økologiske fodaftryk.

Tidligere offentliggørelser