Menu

Ympäristönsuojelu EKP:ssä

EU:n toimielimenä EKP:n on kannettava vastuuta myös ympäristön suojelemisesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. EKP alkoikin vuonna 2007 noudattaa omaa ympäristöpolitiikkaa ympäristönsuojelutasonsa parantamiseksi ja hiilijalanjälkensä minimoimiseksi. Vuonna 2010 EKP liittyi ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS).

Vuodesta 2008 lähtien EKP on

vähentänyt työpaikkakohtaisia hiilidioksidipäästöjään 75 %

pienentänyt työpaikkakohtaista energiankulutusta 36 %

pienentänyt työpaikkakohtaista vedenkulutusta 22 %

Vuonna 2019 EKP

otti käyttöön panttijärjestelmän, jotta kahvit saa mukaan kestokupissa, ja lopetti vähitellen yksittäispakattujen keksien tarjoamisen kokoustiloissa

osallistui ensi kertaa Euroopan jätteen vähentämisen teemaviikkoon

edisti lajien moninaisuutta laittamalla toimitilojensa alueelle hyönteishotelleja ja lepakko- ja linnunpönttöjä

Ympäristönsuojelu
EKP:ssä

Lisätietoa
ympäristönsuojelusta EKP:ssä ja EU:n muissa toimielimissä

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka sisältää selkeitä toimenpiteitä, joilla EKP voi parantaa ympäristönsuojelutasoaan ja minimoida ekologisen jalanjälkensä.

Energiatehokas päärakennus

Päärakennuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman ympäristöystävällinen energian, lämmön ja sadeveden kierrätyksen avulla.

Toimielinten yhteistyö

EMAS-järjestelmään liittyneet EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi.

Aiemmat julkaisut
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010