Menu

Ympäristönsuojelu EKP:ssä

EU:n toimielimenä EKP:n on kannettava vastuuta myös ympäristön suojelemisesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. EKP alkoikin vuonna 2007 noudattaa omaa ympäristöpolitiikkaa ympäristönsuojelutasonsa parantamiseksi ja hiilijalanjälkensä minimoimiseksi. Vuonna 2010 EKP liittyi ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS).

Vuodesta 2008 lähtien EKP on

vähentänyt työpaikkakohtaisia hiilidioksidipäästöjään 74 %

pienentänyt työpaikkakohtaista energiankulutusta 54 %

supistanut työpaikkakohtaista paperinkulutusta 69 %

Vuonna 2019 EKP on

poistanut vaaralliset aineet siivousvälineistöstä ottamalla käyttöön muita kuin kemiallisia menetelmiä

aloittanut yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa hiilidioksidi- päästöjen kompensoimiseksi

mahdollistanut tarjousasiakirjojen elektronisen toimituksen julkisissa hankinnoissa paperinkulutuksen vähentämiseksi

Ympäristönsuojelu
EKP:ssä

Lisätietoa
ympäristönsuojelusta EKP:ssä ja EU:n muissa toimielimissä

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka sisältää selkeitä toimenpiteitä, joilla EKP voi parantaa ympäristönsuojelu- tasoaan ja minimoida ekologisen jalanjälkensä.

Energiatehokas päärakennus

Päärakennuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman ympäristöystävällinen energian, lämmön ja sadeveden kierrätyksen avulla.

Toimielinten yhteistyö

EMAS-järjestelmään liittyneet EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi.

Aiemmat julkaisut