Menu

Keskkonnakaitse EKPs

EKP-l kui ELi institutsioonil on keskkonna kaitsmisel ja võitluses kliimamuutustega täita oma roll. Selleks et parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada ökoloogilist jalajälge nii palju kui võimalik, võttis EKP 2007. aastal vastu oma keskkonnapoliitika ning alates 2010. aastast on ta registreeritud ka ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS).

Alates 2008. aastast on EKP vähendanud

süsinikdioksiidi heitkoguseid töökoha kohta 74%

energiatarbimist töökoha kohta 54%

kontoripaberi tarbimist töökoha kohta 69%

2019. aastal on EKP

kõrvaldanud koristusprotsessist ohtlikud ained, võttes kasutusele mittekeemilised meetodid

teinud allesjäänud süsinikdioksiidi heitkoguste kõrvaldamiseks koostööd Euroopa Parlamendiga

võimaldanud hankemenetlustes pakkumuste elektroonilist esitamist, et vähendada paberi tarbimist

Keskkonnakaitse
EKPs

Vaata lähemalt
keskkonnakaitse kohta EKPs ja teistes ELi institutsioonides

Keskkonnapoliitika

Selle poliitikaga nähakse ette konkreetsed meetmed, mille abil EKP saab parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

Energiasäästlikud lahendused EKP peahoones

Ülevaade energia, soojuse ja vihmavee taaskasutusest, mille eesmärk on muuta EKP peahoone võimalikult keskkonnasõbralikuks.

Institutsioonidevaheline koostöö

EMASis registreeritud Euroopa institutsioonid teevad koostööd ökoloogilise jalajälje vähendamise nimel.

Varasemad väljaanded