Menu

Keskkonnakaitse EKPs

EKP-l kui ELi institutsioonil on keskkonna kaitsmisel ja võitluses kliimamuutustega täita oma roll. Selleks et parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada ökoloogilist jalajälge nii palju kui võimalik, võttis EKP 2007. aastal vastu oma keskkonnapoliitika ning alates 2010. aastast on ta registreeritud ka ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS).

Alates 2008. aastast on EKP vähendanud

süsinikdioksiidi heitkoguseid töökoha kohta 75%

energiatarbimist töökoha kohta 36%

veetarbimist töökoha kohta 22%

2019. aastal

võttis EKP kasutusele kaasavõetavate kohvitopside tagastamise süsteemi ning loobus ühekaupa pakendatud suupistete pakkumisest koosoleku- ja konverentsiruumides

osales EKP esmakordselt Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala üritustel

seadis EKP oma territooriumile üles uued putukahotellid ning majad nahkhiirtele ja lindudele, aidates veelgi tõhustada bioloogilist mitmekesisust

Keskkonnakaitse
EKPs

Vaata lähemalt
keskkonnakaitse kohta EKPs ja teistes ELi institutsioonides

Keskkonnapoliitika

Selle poliitikaga nähakse ette konkreetsed meetmed, mille abil EKP saab parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

Energiasäästlikud lahendused EKP peahoones

Ülevaade energia, soojuse ja vihmavee taaskasutusest, mille eesmärk on muuta EKP peahoone võimalikult keskkonnasõbralikuks.

Institutsioonidevaheline koostöö

EMASis registreeritud Euroopa institutsioonid teevad koostööd ökoloogilise jalajälje vähendamise nimel.

Varasemad väljaanded
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010