Menu

Vides aizsardzība ECB

Kā Eiropas institūcijai mums ir jāuzņemas atbildība saistībā ar vides aizsardzību un cīņu pret klimata pārmaiņām. Lai uzlabotu mūsu veikumu vides aizsardzības jomā un pēc iespējas samazinātu mūsu oglekļa pēdas nospiedumu, 2007. gadā pieņēmām vides politiku un kopš 2010. gada esam reģistrējušies Eiropas vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS).

Kopš 2008. gada sasniegtais

Par 75% samazinātas oglekļa emisijas uz vienu darba vietu

Par 36% samazināts enerģijas patēriņš uz vienu darba vietu

Par 22% samazināts ūdens patēriņš uz vienu darba vietu

2019. gadā sasniegtais

Ieviesta depozīta sistēma līdzņemamajām kafijas krūzēm un pārtraukta atsevišķi iepakotu uzkodu pasniegšana sanāksmju un konferenču telpās

Pirmoreiz piedalījāmies Eiropas Atkritumu samazināšanas nedēļā

Mūsu teritorijā uzstādītas jaunas kukaiņu mājas, kā arī būrīši sikspārņiem un putniem, turpmāk uzlabojot bioloģisko daudzveidību

Vides aizsardzība
ECB

Uzziniet vairāk
par vides aizsardzību ECB un citās ES institūcijās

Vides politika

Šī politika nosaka virkni konkrētu pasākumu, kas mums palīdz uzlabot veikumu vides aizsardzības jomā un samazināt mūsu ekoloģisko pēdas nospiedumu.

Mūsu galvenajā ēkā īstenotie energotaupības pasākumi

Uzziniet, kā mēs atkārtoti izmantojam enerģiju, siltumu un lietus ūdeni, lai mūsu augstceltnes būtu pēc iespējas draudzīgākas videi.

Starpinstitūciju sadarbība

Uzziniet vairāk par to, kā Eiropas institūcijas, kuras reģistrētas EMAS, sadarbojas, lai samazinātu ekoloģisko pēdas nospiedumu.

Iepriekš publicētie pārskati
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010