Menu

ECB:s miljöskydd

Som en Europeisk institution har vi en viktig uppgift att fylla för att skydda miljön och bekämpa miljöförändringar. För att förbättra vår miljöprestanda och i görligaste mån minska vår klimatpåverkan antog ECB en miljöpolicy 2007 och ECB ingår sedan 2010 i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Sedan 2008 har vi

minskat koldioxidutsläppen per arbetsplats med 74 procent,

minskat energiförbrukningen per arbetsplats med 54 procent,

minskat förbrukningen av kontorspapper per arbetsplats med 69 procent.

Under 2019 har vi

eliminerat farliga ämnen från städningsprocessen genom att använda icke-kemiska metoder

samarbetat med Europaparlamentet för att motverka kvarstående CO2-utsläpp

möjliggjort elektronisk inlämning av offentliga upphandlingar för att minska på pappersförbrukningen

ECB:s miljöskydd

Läs mer
om miljöskydd på ECB och andra EU-institutioner

Miljöpolitik

Denna policy tillhandahåller en rad tydliga åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och minimera vårt ekologiska fotavtryck.

Vår huvudbyggnads energibesparande inslag

Se hur vi återanvänder energi, värme och regnvatten för att göra vår huvudbyggnad så miljövänlig som möjligt.

Interinstitutionellt samarbete

Lär dig mer om hur de Europeiska institutionerna som listats i Emas samarbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Tidigare publiceringar