Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ обяснява Споразумението относно нетните финансови активи

5 февруари 2016 г.
  • ЕЦБ публикува агрегираните нетни финансови активи на Евросистемата.
  • НЦБ ще публикуват данни за съответните си нетни финансови активи на национално равнище.
  • Успоредно със Споразумението относно нетните финансови активи (ANFA) ЕЦБ публикува подробни въпроси и отговори за споразумението и неговото предназначение.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува агрегираните нетни финансови активи на Евросистемата, както и обяснителен текст за Споразумението относно нетните финансови активи (ANFA).

ANFA е споразумение между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната и ЕЦБ. То определя правила и лимити за несвързаните с паричната политика наличности от активи, които са свързани с националните задачи на НЦБ.

ЕЦБ публикува агрегираните нетни финансови активи на Евросистемата, а НЦБ ще публикуват съответните си нетни финансови активи на годишна база (към момента на публикуването на годишните финансови отчети). В края на 2015 г. агрегираните нетни финансови активи на Евросистемата възлизат на 490 млрд. евро. От въвеждането на евробанкнотите през 2002 г. нетните финансови активи нарастват средно с 5% годишно. Това е по-бавно от темпа на банкнотите в обращение, който нараства средно с 9% годишно през същия период.

ANFA е средство за ограничаване на капацитета на НЦБ да създават ликвидност, в съответствие с целите на паричната политика. Макар че преди ANFA беше поверителен документ, ЕЦБ и националните централни банки от Евросистемата решиха единодушно, че публикуването на текста наред с обяснителен документ би изпълнило по-добре ангажимента им за по-голяма прозрачност, в съзвучие с решението на ЕЦБ от 2014 г. да публикува съобщения за заседанията по паричната политика и решението ѝ от 2015 г. да публикува графика на членовете на Изпълнителния съвет.

Успоредно със самия текст на ANFA ЕЦБ публикува също документ с въпроси и отговори, който обяснява предназначението на споразумението и подробности по него.

Медиите могат да се обръщат за информация към Щефан Рукамп на телефон: +49 69 1344 5057.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите