Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ επεξηγεί τη Συμφωνία για τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

5 Φεβρουαρίου 2016
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ευρωσυστήματος.
  • Οι ΕθνΚΤ θα δημοσιεύσουν στοιχεία σχετικά με τα αντίστοιχα εθνικά καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τους.
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει εκτενή σειρά απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ANFA) και τον σκοπό της, καθώς και την ίδια τη συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει τα συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ευρωσυστήματος και επεξηγεί τη συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Agreement on Net Financial Assets - ANFA).

Η ANFA είναι μια συμφωνία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ. Η συμφωνία αυτή ορίζει τους κανόνες και τα όρια για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διακρατούνται για σκοπούς πέραν της νομισματικής πολιτικής και σχετίζονται με τα εθνικά καθήκοντα των ΕθνΚΤ.

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ευρωσυστήματος και οι ΕθνΚΤ θα δημοσιεύσουν αντίστοιχα τα δικά τους καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε ετήσια βάση (κατά τον χρόνο δημοσίευσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών λογαριασμών). Στο τέλος του 2015 τα συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ευρωσυστήματος ανέρχονταν σε 490 δισεκ. ευρώ. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 5% από το 2002 που τέθηκαν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια ευρώ. Ο ρυθμός αυτός είναι βραδύτερος σε σχέση με τον ρυθμό των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία, ο οποίος αυξήθηκε κατά 9% ετησίως την ίδια περίοδο.

Σκοπός της ANFA είναι να περιορίζει τη δυνατότητα των ΕθνΚΤ να δημιουργούν ρευστότητα σύμφωνα με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής. Αρχικά η ANFA ήταν εμπιστευτικό έγγραφο. Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, όμως, αποφάσισαν ομόφωνα ότι η δημοσίευση του κειμένου της συμφωνίας μαζί με επεξηγηματικό σημείωμα θα ήταν περισσότερο συμβατή προς τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της διαφάνειας, στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε η ΕΚΤ το 2014 να δημοσιεύει αναφορές σχετικά με τις συνεδριάσεις για τη νομισματική πολιτική καθώς και της απόφασης που έλαβε το 2015 να δημοσιεύει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η ΕΚΤ δημοσιεύει επίσης ένα έγγραφο με απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων, προκειμένου να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες και να επεξηγήσει τον σκοπό της ANFA, καθώς και το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Stefan Ruhkamp, τηλ.: +49 69 1344 5057.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου