Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB förklarar avtalet om finansiella nettotillgångar

5 februari 2016
  • Europeiska centralbanken (ECB) publicerar Eurosystemets aggregerade finansiella nettotillgångar
  • De nationella centralbankerna publicerar data om sina respektive nationella finansiella nettotillgångar
  • ECB publicerar frågor och svar om avtalet om finansiella nettotillgångar och dess syfte samt själva avtalet.

ECB publicerar Eurosystemets aggregerade finansiella nettotillgångar och förklarar avtalet om finansiella nettotillgångar (Agreement on Net Financial Assets, ANFA).

ANFA är ett avtal mellan euroområdets nationella centralbanker och ECB. I avtalet fastställs regler och övre gränser för värdepappersinnehav som inte har penningpolitiska syften utan avser de nationella centralbankernas nationella uppgifter.

ECB publicerar Eurosystemets aggregerade finansiella nettotillgångar och de nationella centralbankerna kommer att publicera sina respektive finansiella nettotillgångar på årsbasis (vid tidpunkten för årsräkenskapernas publicering). I slutet av 2015 uppgick Eurosystemets aggregerade finansiella nettotillgångar till 490 miljarder EUR. De finansiella nettotillgångarna har vuxit med 5 % per år i genomsnitt sedan eurosedlar infördes 2002. Det är långsammare än för sedlar i omlopp, vilka ökade med 9 % per år i genomsnitt under samma period.

ANFA har använts för att begränsa de nationella centralbankernas kapacitet att skapa likviditet i enlighet med penningpolitiska mål. ANFA var tidigare ett konfidentiellt dokument. ECB och de nationella centralbankerna har dock fattat ett enhälligt beslut om att ett offentliggörande av detta dokument med en förklarande text bättre skulle tjäna åtagandet att öka transparensen, i linje med ECB:s beslut 2014 att publicera redogörelser för ECB-rådets penningpolitiska sammanträden och dess beslut 2015 om att offentliggöra direktionsledamöternas kalendrar.

ECB offentliggör även ett dokument med frågor och svar för att ge detaljerad information om och syftet med ANFA, samt själva avtalstexten.

Frågor från media kan riktas till Stefan Ruhkamp, tfn. +49 69 1344 5057

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media