Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB prináša bližšie informácie o dohode o čistých finančných aktívach

5. februára 2016
  • ECB zverejňuje agregované čisté finančné aktíva Eurosystému.
  • Národné centrálne banky budú zverejňovať vlastné údaje o národných čistých finančných aktívach.
  • ECB tiež formou otázok a odpovedí zverejňuje podrobnejšie informácie o dohode o čistých finančných aktívach (Agreement on Net Financial Assets – ANFA) a jej účele, ako aj jej samotné znenie.

Európska centrálna banka (ECB) zverejňuje agregované čisté finančné aktíva Eurosystému spolu s bližšími informáciami o dohode o čistých finančných aktívach.

ANFA je dohoda medzi národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a ECB. Stanovuje pravidlá a limity aktív, ktoré majú národné centrálne banky v držbe na účely iné, ako sú účely menovej politiky, a ktoré súvisia s ich vnútroštátnymi úlohami.

ECB údaje o agregovaných čistých finančných aktívach Eurosystému zverejňuje každoročne v čase publikovania ročnej účtovnej závierky. To isté platí pre zverejňovanie čistých finančných aktív národných centrálnych bánk. Ku koncu roka 2015 predstavovali agregované čisté finančné aktíva Eurosystému 490 mld. €. Od zavedenia eurových bankoviek v roku 2002 objem čistých finančných aktív rastie o priemerne 5 % ročne. Je to pomalšie ako v prípade objemu bankoviek v obehu, ktorý počas toho istého obdobia rástol priemerným tempom 9 % ročne.

Dohoda ANFA má za cieľ stanoviť limit tvorby likvidity zo strany národných centrálnych bánk v súlade s cieľmi menovej politiky. Napriek tomu, že dohoda ANFA bola až doteraz dôverným dokumentom, ECB a národné centrálne banky Eurosystému sa vzhľadom na svoju snahu o väčšiu transparentnosť jednomyseľne rozhodli jej znenie zverejniť spolu s bližšími vysvetlivkami. Tento krok tiež nadväzuje na rozhodnutie ECB z roku 2014 publikovať správy zo zasadaní o menovej politike a jej rozhodnutie z roku 2015 publikovať kalendáre členov Výkonnej rady.

ECB zároveň zverejňuje dokument obsahujúci otázky a odpovede, ktoré bližšie vysvetľujú podrobnosti a účel dohody ANFA, ako aj samotné znenie dohody.

Kontaktnou osobou pre médiá je Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá