Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB skaidro līgumu par neto finanšu aktīviem

2016. gada 5. februārī
  • ECB publicē Eurosistēmas kopējos neto finanšu aktīvus.
  • NCB publicēs datus par attiecīgajiem nacionālajiem neto finanšu aktīviem.
  • ECB publicē līgumu par neto finanšu aktīviem (LNFA) un dokumentu ar jautājumiem un atbildēm, sniedzot paplašinātu skaidrojumu par līgumu un tā mērķiem.

Eiropas Centrālā banka (ECB) publicē Eurosistēmas kopējos neto finanšu aktīvus, kā arī skaidro līgumu par neto finanšu aktīviem (LNFA).

LNFA ir līgums starp euro zonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB) un ECB. Tas nosaka noteikumus un limitus attiecībā uz turējumiem, kas nav veidoti monetārās politikas mērķiem un saistīti ar valstu centrālo banku nacionālo uzdevumu izpildi.

ECB publicē Eurosistēmas kopējos neto finanšu aktīvus un NCB publicēs savus attiecīgos neto finanšu aktīvus katru gadu (gada finanšu pārskatu publicēšanas laikā). 2015. gada beigās Eurosistēmas kopējie neto finanšu aktīvi bija 490 mljrd. euro. Kopš euro ieviešanas 2002. gadā neto finanšu aktīvu apjoma vidējais gada pieauguma temps bija 5% – mazāks nekā apgrozībā esošo euro banknošu apjoma pieauguma temps (vidēji 9% gadā tajā pašā periodā).

LNFA izmanto, lai ierobežotu NCB iespējas radīt likviditāti saskaņā ar monetārās politikas mērķiem. Līdz šim LNFA bija konfidenciāls dokuments, bet ECB un Eurosistēmas valstu centrālās bankas pieņēma vienprātīgu lēmumu, ka šā dokumenta publicēšana kopā ar skaidrojošu dokumentu palīdzēs īstenot saistības par caurredzamības uzlabošanu saskaņā ar ECB 2014. gadā pieņemto lēmumu publicēt pārskatus par monetārās politikas diskusijām, kā arī lēmumu publicēt Valdes locekļu dienaskārtību, ko ECB pieņēma 2015. gadā.

Kopā ar līgumu ECB publisko arī dokumentu ar jautājumiem un atbildēm, detalizēti skaidrojot LNFA būtību un mērķus.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Stefana Rūkampa ( Stefan Ruhkamp ; tālr. +49 69 1344 5057).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem