Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB pojasnjuje, kaj je Sporazum o neto finančnih sredstvih

5. februar 2016
  • ECB je objavila podatke o Eurosistemovih skupnih neto finančnih sredstvih.
  • Nacionalne centralne banke bodo objavljale podatke o svojih neto finančnih sredstvih.
  • ECB je objavila izčrpna vprašanja in odgovore o Sporazumu o neto finančnih sredstvih (Agreement on Net Financial AssetsANFA) in njegovem namenu, skupaj s samim sporazumom.

Evropska centralna banka (ECB) je objavila podatke o Eurosistemovih skupnih neto finančnih sredstvih in pojasnjuje Sporazum o neto finančnih sredstvih (ANFA).

Gre za sporazum med nacionalnimi centralnimi bankami euroobmočja in ECB. Določa pravila in zgornje meje za imetja, ki ne zadevajo denarne politike, temveč so povezana z nacionalnimi nalogami nacionalnih centralnih bank.

ECB je objavila podatke o Eurosistemovih skupnih neto finančnih sredstvih, medtem ko bodo nacionalne centralne banke podatke o svojih neto finančnih sredstvih objavljale letno (v času objave letnih računovodskih izkazov). Ob koncu leta 2015 so Eurosistemova skupna neto finančna sredstva znašala 490 milijard EUR. Od uvedbe eurobankovcev v letu 2002 so se povečevala po povprečni letni stopnji 5%. To je počasneje od števila bankovcev v obtoku, ki se je v istem obdobju povečevalo povprečno za 9% letno.

Namen ANFA je, da se v skladu s cilji denarne politike omeji ustvarjanje likvidnosti s strani nacionalnih centralnih bank. Medtem ko je bila ANFA prej zaupen dokument, so ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema soglasno sklenile, da z objavo besedila sporazuma skupaj s pojasnjevalnim dokumentom bolje izpolnjujejo svojo zavezo, da delujejo transparentno, v skladu z odločitvijo ECB iz leta 2014 o objavi povzetkov razprav na sejah o denarni politiki ter z odločitvijo iz leta 2015 o objavi koledarjev članov Izvršilnega odbora ECB.

ECB je skupaj z besedilom sporazuma objavila tudi dokument z vprašanji in odgovori, s čimer želi pojasniti podrobnosti in namen ANFA.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije