Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC przedstawia informacje o porozumieniu ANFA

5 lutego 2016
  • EBC ogłasza łączną wartość aktywów finansowych netto Eurosystemu.
  • Krajowe banki centralne mają przedstawić dane o swoich aktywach finansowych netto.
  • EBC publikuje szczegółowe pytania i odpowiedzi na temat porozumienia ANFA oraz jego pełny tekst.

Europejski Bank Centralny (EBC) ogłasza łączną wartość aktywów finansowych netto Eurosystemu oraz wyjaśnia, co to jest ANFA.

Skrót ten (od „Agreement on Net Financial Assets”) odnosi się do porozumienia w sprawie aktywów finansowych netto zawartego przez banki centralne wszystkich państw strefy euro oraz EBC. W porozumieniu ANFA określono zasady i limity dla aktywów związanych z krajowymi zadaniami banków centralnych.

Co roku w terminie publikacji rocznego sprawozdania finansowego ogłaszana jest łączna wartość aktywów finansowych netto dla całego Eurosystemu (przez EBC) i dla każdego z krajowych banków centralnych (przez poszczególne banki). Na koniec roku 2015 łączna wartość aktywów finansowych netto Eurosystemu wynosiła 490 mld euro.

Porozumienie ANFA miało ograniczać możliwość tworzenia płynności przez krajowe banki centralne zgodnie z celami polityki pieniężnej. Wcześniej był to dokument poufny, ale EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro stwierdziły jednomyślnie, że jego upublicznienie, wraz z tekstem objaśniającym, pozwoli im lepiej wypełniać zobowiązanie do zachowania przejrzystości działania, podobnie jak decyzja EBC z 2014 roku o podawaniu do wiadomości publicznej relacji z posiedzeń monetarnych oraz decyzja z 2015 roku o upublicznieniu kalendarzy członków Zarządu.

EBC publikuje także dokument zawierający pytania i odpowiedzi na temat celu i szczegółów porozumienia ANFA, wraz z tekstem tego porozumienia.

Kontakt z mediami: Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami