Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ внася промени в референтните обменни курсове на еврото

7 декември 2015 г.
  • От 1 юли 2016 г. референтните обменни курсове на еврото ще бъдат публикувани от ЕЦБ около 16:00 ч. централноевропейско време.
  • Потвърждава се и се подчертава предназначението на референтните обменни курсове на еврото „само за информация“.
  • Настойчивият съвет е те да не се използват за транзакционни цели.
  • Методологията за определяне на обменните курсове остава непроменена.

ЕЦБ променя времето за публикуване на референтните обменни курсове на еврото (референтните курсове на ЕЦБ) от около 14:30 ч. централноевропейско време на около 16:00 ч. централноевропейско време, считано от 1 юли 2016 г. Референтните курсове на ЕЦБ и занапред ще се определят посредством сегашната методология въз основа на моментното равнище в 14:15 ч. централноевропейско време. Новият режим на публикуване има за цел да засили разграничението между фиксинга на обменните курсове, който се използва като бенчмарк за транзакционни цели, и референтните обменни курсове на ЕЦБ, които се публикуват само за информация.

ЕЦБ ще следи внимателно динамиката на валутния пазар, като очаква транзакционната активност, свързана с нейните референтни обменни курсове, да намалее значително. В противен случай ЕЦБ ще обмисли допълнително забавяне на публикуването на референтните курсове, потенциално до следващия работен ден.

Промените в референтните курсове на ЕЦБ отразяват препоръките на Съвета за финансова стабилност относно валутните бенчмаркове, както и принципите за процесите на определяне на бенчмаркове в ЕС, разработени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейския банков орган (ЕБО), и принципите за финансови бенчмаркове, разработени в глобален план от Международната организация на комисиите за ценни книжа. Повече обща информация за процедурата по отношение на референтните курсове на ЕЦБ е налична на нейния уебсайт.

„Като се има предвид, че референтните курсове на ЕЦБ се предоставят като обществена услуга за отделните граждани и за предприятията, особено важно е да запазим и поддържаме високо равнище на интегритет и да подчертаем, че тяхното предназначение е да бъдат използвани само за референтни цели, за информация, а не за извършването на транзакции“ – заяви Беноа Кьоре, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

ЕЦБ определя и публикува своите референтни курсове за еврото ежедневно от въвеждането на паричната единица през януари 1999 г. Тези курсове често се използват за годишните счетоводни отчети на предприятия, данъчни декларации, статистически доклади и икономически анализи. Те са най-посещаваната рубрика на уебсайта на ЕЦБ с повече от един милион посещения месечно.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 69 1344 8034.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите