Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP teeb muudatusi seoses euro viitekurssidega

7. detsember 2015
  • Alates 1. juulist 2016 avaldatakse EKP euro viitekursid ligikaudu kell 16.00 Kesk-Euroopa aja järgi.
  • Kinnitatakse ja tugevdatakse euro viitekursside üksnes teavitamise eesmärgil kasutamist.
  • Viitekursside kasutamist tehingute sooritamisel tuleks vältida.
  • Kursside kehtestamise meetodit ei muudeta.

Euroopa Keskpank muudab alates 1. juulist 2016 euro viitekursside (EKP viitekursid) avaldamise aega ligikaudu kella 14.30 pealt ligikaudu kella 16.00 peale (Kesk-Euroopa aja järgi). EKP viitekursid kehtestatakse jätkuvalt praeguse meetodi kohaselt, mis põhineb kell 14.15 (Kesk-Euroopa aja järgi) tehtaval kokkuvõttel. Uue avaldamiskorra eesmärk on rõhutada erinevust tehingute sooritamisel võrdlusindeksina kasutatavate fikseeritud vahetuskursside ja üksnes teavitamise eesmärgil avaldatavate EKP viitekursside vahel.

EKP jälgib tähelepanelikult valuutaturu arengut ja eeldab, et EKP viitekurssidega seotud tehingute maht hakkab märkimisväärselt vähenema. Kui seda ei juhtu, võib EKP kaaluda viitekursside veelgi hilisemat, järgmisel tööpäeval avaldamist.

EKP viitekursside muutmisel võetakse arvesse finantsstabiilsuse nõukogu soovitusi seoses välisvaluuta võrdlusindeksitega, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve koostatud ELi võrdlusindeksite kehtestamise põhimõtteid ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) koostatud üleilmseid põhimõtteid finantsvaldkonna võrdlusindeksite kohta. Üldine teave EKP viitekursside kehtestamise kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP juhatuse liikme Benoît Cœuré sõnul tuleb EKP viitekursside usaldusväärsust kaitsta, kuna viitekursid avaldatakse kodanikele ja asutustele ühishüvena. Samuti peab rõhutama, et viitekursse kasutataks üksnes teabe võrdlemisel, mitte aga tehingute sooritamisel.

EKP on euro viitekursse kehtestanud ja avaldanud iga päev alates euro kasutuselevõtust 1999. aasta jaanuaris. Neid kursse kasutatakse sageli ettevõtete aastaaruannete, maksudeklaratsioonide, statistiliste aruannete ja majandusanalüüside koostamisel. Üle miljoni külastusega kuus on viitekursside lehekülg EKP veebilehe kõige vaadatum osa.

Meediakanalite küsimustele vastab Eszter Miltényi-Torstensson (tel +49 69 1344 8034).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid