Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Zmiany dotyczące kursów referencyjnych EBC

7 grudnia 2015
  • Od 1 lipca 2016 referencyjne kursy walut obcych do euro będą ogłaszane około godziny 16.00 CET.
  • Ponownie podkreśla się, że funkcja tych kursów jest czysto informacyjna.
  • Zdecydowanie odradza się stosowanie ich do celów transakcyjnych.
  • Metodologia wyznaczania kursów pozostaje bez zmian.

Od 1 lipca 2016 godzina publikacji referencyjnych kursów walut obcych do euro (kursów referencyjnych EBC) przesunie się z około 14.30 CET na około 16.00 CET. Kursy te będą nadal określane za pomocą obecnej metodologii, opartej na migawkowym ujęciu stanu rynku na godzinę 14.15 CET. Celem nowej procedury ogłaszania kursów jest podkreślenie różnicy między fixingami stosowanymi jako benchmarki w obrocie handlowym a kursami referencyjnymi EBC, które są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych.

EBC będzie uważnie obserwować sytuację na rynkach walutowych w oczekiwaniu znacznego ograniczenia transakcji z wykorzystaniem kursów referencyjnych. Jeśli to jednak nie nastąpi, EBC rozważy, czy nie ogłaszać kursów referencyjnych jeszcze później, na przykład następnego dnia roboczego.

Wprowadzone zmiany uwzględniają zalecenia Rady Stabilności Finansowej w sprawie benchmarków walutowych, unijne zasady wyznaczania benchmarków opracowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz globalne zasady dotyczące benchmarków finansowych wydane przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO). Więcej informacji o procedurze dotyczącej kursów referencyjnych EBC można znaleźć w serwisie internetowym EBC.

Jako że kursy referencyjne EBC są dobrem publicznym, z którego korzystają osoby fizyczne i firmy, należy dbać o wysoką rzetelność tych kursów oraz podkreślać, że pełnią one wyłącznie funkcję informacyjną i nie powinny być stosowane w transakcjach – powiedział Benoît Cœuré, członek Zarządu EBC.

Od wprowadzenia euro w styczniu 1999 roku EBC codziennie wyznacza i ogłasza referencyjne kursy walut obcych do euro. Są one często stosowane w rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, deklaracjach podatkowych, raportach statystycznych i analizach ekonomicznych. Strona z kursami jest najczęściej odwiedzaną (ponad milion wejść w miesiącu) częścią serwisu internetowego EBC.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami