SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB indfører ændringer i proceduren for euroreferencekurserne

7. december 2015
  • Fra 1. juli 2016 offentliggøres ECB's euroreferencekurser ca. kl. 16.00 CET.
  • Samtidig bekræftes det – og der lægges endnu en gang vægt på – at euroreferencekurserne udelukkende er "til orientering".
  • Det frarådes på det kraftigste, at kurserne anvendes til transaktionsformål.
  • Fastsættelsesmetoden forbliver uændret.

ECB ændrer offentliggørelsestidspunktet for euroreferencekurserne (ECB's referencekurser) fra ca. kl. 14.30 CET til ca. kl. 16.00 CET fra og med 1. juli 2016. ECB's referencekurser vil også fremover blive fastsat i henhold til den nuværende metode, som er baseret på et øjebliksbillede kl. 14.15 CET. Det nye offentliggørelsestidspunkt skal gøre det lettere at sondre mellem valutakursfastsættelser, der anvendes som benchmarks i transaktionsøjemed, og ECB's referencekurser, der udelukkende offentliggøres til orientering.

ECB vil følge udviklingen på valutamarkederne nøje og forventer, at transaktionsaktiviteten i relation til ECB's referencekurser falder betydeligt. Hvis dette ikke er tilfældet, vil ECB overveje at udskyde offentliggørelsen af referencekurserne yderligere; eventuelt til den efterfølgende bankdag.

Ændringerne tager højde for Financial Stability Board's anbefalinger om valutakursbenchmarks samt principperne for procedurerne i forbindelse med fastsættelse af benchmarks i EU, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har opstillet, samt de principper for finansielle benchmarks, som International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) har opstillet på globalt plan. Yderligere information om proceduren for fastsættelse af ECB's referencekurser findes på ECB's websted.

"I og med at ECB's referencekurser stilles til rådighed som et offentligt gode for den enkelte borger og institution, er det vigtigt, at der sikres en høj grad af integritet, og at det understreges, at de udelukkende er beregnet som en reference "til orientering" og ikke til at blive brugt i transaktioner", udtaler medlem af ECB's direktion Benoît Cœuré.

ECB har dagligt fastsat og offentliggjort referencekurser for euroen, siden euroen blev indført i januar 1999. Kurserne anvendes ofte til selskabers årsregnskaber, selvangivelser, statistikrapporter og økonomiske analyser. Siden, hvor kurserne er offentliggjort, er den mest besøgte på ECB's websted med mere end én million besøg pr. måned.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eszter Miltényi-Torstensson, tlf.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt