Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ εισάγει αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς για το ευρώ

7 Δεκεμβρίου 2015
  • Από την 1η Ιουλίου 2016 οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ για το ευρώ θα δημοσιεύονται γύρω στις 16.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
  • Επιβεβαιώνεται εκ νέου και ενισχύεται ο αποκλειστικά πληροφοριακός χαρακτήρας των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς του ευρώ.
  • Αποθαρρύνεται έντονα η χρήση για συναλλακτικούς σκοπούς.
  • Η μεθοδολογία καθορισμού των ισοτιμιών αναφοράς παραμένει αμετάβλητη.

Η ΕΚΤ μεταθέτει την ώρα δημοσίευσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς για το ευρώ (ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ) από τις 14.30 περίπου στις 16.00 περίπου (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016. Οι ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ θα εξακολουθήσουν να καθορίζονται σύμφωνα με την υφιστάμενη μεθοδολογία, η οποία βασίζεται στη στιγμιαία απεικόνιση των σχετικών δεδομένων στις 14.15 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Το νέο καθεστώς δημοσίευσης έχει ως σκοπό να ενισχύσει τη διάκριση μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για συναλλακτικούς σκοπούς και των ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ που δημοσιεύονται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.

Η ΕΚΤ θα παρακολουθήσει προσεκτικά τις εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος. Εκτιμά ότι η συναλλακτική δραστηριότητα που συνδέεται με τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ θα υποχωρήσει σημαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΚΤ θα εξετάσει την πιθανότητα να αναβάλει περαιτέρω τη δημοσίευση των ισοτιμιών αναφοράς, ενδεχομένως μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αλλαγές στις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με τους δείκτες αναφοράς συναλλάγματος, τις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες καθορισμού δεικτών αναφοράς στην ΕΕ, οι οποίες έχουν καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), καθώς και τις αρχές που διέπουν τον καθορισμό χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς, οι οποίες έχουν καταρτιστεί σε διεθνές επίπεδο από τον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Εποπτείας Κινητών Αξιών (International Organization of Securities Commissions - IOSCO). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού των ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ εν γένει διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

«Δεδομένου ότι οι ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ παρέχονται ως δημόσιο αγαθό σε πολίτες και οργανισμούς, είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί ένα υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να τονιστεί ότι έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν προορίζονται για χρήση κατά τη διενέργεια συναλλαγών», ανέφερε ο Benoît Coeuré, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Από την εισαγωγή του ευρώ τον Ιανουάριο του 1999, η ΕΚΤ καθορίζει και δημοσιεύει σε καθημερινή βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς για το ευρώ. Οι ισοτιμίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά σε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων, φορολογικές δηλώσεις, στατιστικές εκθέσεις και οικονομικές αναλύσεις. Η σχετική σελίδα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ καταγράφει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα με πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Eszter Miltényi-Torstensson (τηλ.: +49 69 1344 8034).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου