Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB uvaja spremembe pri referenčnih deviznih tečajih eura

7. december 2015
  • Od 1. julija 2016 bodo referenčni tečaji eura objavljeni ob približno 16.00 po srednjeevropskem času.
  • Ponovno je potrjen in poudarjen izključno informativni namen referenčnih tečajev eura.
  • Odločno se odsvetuje njihova uporaba v transakcijah.
  • Metodologija določanja tečajev ostaja nespremenjena.

ECB bo s 1. julijem 2016 spremenila čas objave referenčnih deviznih tečajev eura (referenčnih tečajev ECB), in sicer s približno 14.30 na približno 16.00 po srednjeevropskem času. Referenčni tečaji ECB se bodo še naprej določali po sedanji metodologiji, ki temelji na posnetku stanja v določeni časovni točki, tj. ob 14.15 po srednjeevropskem času. Cilj novega režima objavljanja je okrepiti razlikovanje med fiksacijami deviznih tečajev, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v transakcijah, in referenčnimi tečaji ECB, ki se objavljajo samo v informativne namene.

ECB bo natančno spremljala gibanja na deviznih trgih in pričakuje, da se bo obseg transakcij, povezanih z referenčnimi tečaji ECB, znatno zmanjšal. V nasprotnem primeru bo ECB razmislila o še kasnejšem objavljanju referenčnih tečajev, morda celo naslednji delovni dan.

ECB s spremembami pri svojih referenčnih tečajih upošteva priporočila Odbora za finančno stabilnost (FSB) o tečajnih referenčnih vrednostih kakor tudi načela določanja referenčnih vrednostih v EU, ki sta jih pripravila Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropski bančni organ (EBA), ter načela določanja finančnih referenčnih vrednosti, ki jih je na svetovni ravni pripravila Mednarodna organizacija nadzornikov trgov vrednostnih papirjev (IOSCO). Več informacij o postopku določanja referenčnih tečajev na splošno je objavljenih na spletnem mestu ECB.

»Ker so referenčni tečaji ECB posameznikom in institucijam na voljo kot javno dobro, je bistveno ohraniti visoko raven integritete in poudariti, da se uporabljajo zgolj kot referenca v informativne namene, ne pa kot referenčne vrednosti v transakcijah,« je dejal Benoît Cœuré, član Izvršilnega odbora ECB.

ECB dnevno določa in objavlja referenčne tečaje eura vse od uvedbe skupne valute v januarju 1999. Ti tečaji se večkrat uporabljajo v letnih računovodskih izkazih podjetij, v davčnih napovedih, statističnih poročilih in ekonomskih analizah. So najbolj obiskana tema na spletnem mestu ECB z več kot milijon obiskov na mesec.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije