European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Muutoksia EKP:n viitekurssipolitiikkaan

7.12.2015
  • EKP:n viitekurssit julkaistaan 1.7.2016 alkaen noin klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa.
  • Muutoksilla tehdään entistä selvemmäksi, että EKP:n viitekurssit on tarkoitettu vain tiedoksi.
  • Pyrkimyksenä on ehkäistä viitekurssien käyttöä kaupankäynnin pohjana.
  • Viitekurssien määrittämismenetelmä pysyy ennallaan.

Euroopan keskuspankki (EKP) muuttaa valuuttojen euroviitekurssien julkaisuajankohtaa. EKP:n viitekurssit julkaistaan 1.7.2016 alkaen noin klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa. Tähän asti viitekurssit on julkaistu noin klo 14.30. Viitekurssien määrittämismenetelmä pysyy ennallaan, eli viitekurssien pohjana käytetään kurssihavaintojen poikkileikkausta klo 14.15 (Keski-Euroopan aikaa). Julkaisuajankohdan myöhentämisellä pyritään selventämään kaupankäynnin pohjana käytettävien viitekurssien ja EKP:n puhtaasti tiedoksi julkaisemien viitekurssien välistä eroa.

EKP:n odotuksena on, että sen viitekursseihin sidotut kaupat vähenevät tällä tavoin huomattavasti. EKP kuitenkin seuraa valuuttamarkkinakehitystä tarkasti, ja jos kehitys ei ole toivotunlaista, se harkitsee viitekurssiensa julkaisuajankohdan myöhentämistä entisestään, mahdollisesti jopa seuraavaan pankkipäivään.

EKP:n uudistetussa viitekurssipolitiikassa otetaan huomioon finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän suositukset valuuttojen viitekursseista, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) EU:ta varten laatimat vertailuarvojen määrittämisperiaatteet sekä kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön (IOSCO) määrittämät periaatteet rahoitusalan viitearvoista ja ‑indekseistä sekä muista vertailutasoista. EKP:n viitekurssien määrittämismenettelyistä kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n johtokunnan jäsenen Benoît Coeurén mukaan EKP julkaisee viitekursseja yhteiseksi hyödyksi eli tavallisten kansalaisten ja eri laitosten tarpeisiin. Siksi on olennaisen tärkeää turvata viitekurssien luotettavuus ja korostaa, että ne on tarkoitettu vain tiedoksi eikä kaupankäynnin pohjaksi.

EKP on määrittänyt ja julkaissut euron viitekursseja päivittäin euron käyttöönotosta eli tammikuusta 1999 alkaen. Viitekursseja hyödynnetään usein muun muassa yritysten tilinpäätöksissä, veroilmoituksissa, tilastoraporteissa ja taloudellisissa analyyseissa. Viitekursseja koskeva sivu on EKP:n verkkosivujen suosituin osa: kävijöitä on kuukausittain yli miljoona.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Eszter Miltényi-Torstensson puhelinnumerossa +49 69 1344 8034.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle