Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zavádza zmeny v referenčných výmenných kurzoch eura

7. decembra 2015
  • Od 1. júla 2016 sa budú referenčné výmenné kurzy eura zverejňovať približne o 16.00 SEČ.
  • Zdôrazňuje sa „výhradne informatívna“ povaha referenčných výmenných kurzov eura.
  • Ich používanie na transakčné účely sa výslovne neodporúča.
  • Metodika stanovovania kurzov zostáva nezmenená.

ECB s platnosťou od 1. júla 2016 mení čas zverejňovania referenčných výmenných kurzov eura (referenčných kurzov ECB) z približne 14.30 na približne 16.00 SEČ. Referenčné kurzy ECB sa budú i naďalej stanovovať podľa súčasnej metodiky, ktorá vychádza z okamžitého stavu kurzov k 14.15 SEČ. Cieľom nového režimu zverejňovania je zvýrazniť rozdiel medzi fixáciami výmenných kurzov, na základe ktorých sa uzatvárajú transakcie, a referenčnými sadzbami ECB, ktoré sa zverejňujú len na informačné účely.

ECB bude pozorne sledovať vývoj na devízovom trhu a očakáva výrazný pokles transakčnej aktivity súvisiacej s referenčnými kurzami ECB. V opačnom prípade zváži možnosť ďalšieho predĺženia časového posunu zverejňovania referenčných kurzov, v prípade potreby až na nasledujúci obchodný deň.

Zmeny referenčných kurzov ECB zohľadňujú odporúčania Rady pre finančnú stabilitu týkajúce sa referenčných výmenných kurzov i zásady stanovovania referenčných hodnôt v EÚ vypracované Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority– ESMA) a Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) a zásady stanovovania finančných referenčných hodnôt zostavené na celosvetovej úrovni Medzinárodnou organizáciou komisií pre cenné papiere (International Organisation of Securities Commissions – IOSCO). Podrobnejšie informácie o postupe stanovovania referenčných kurzov ECB sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

„Vzhľadom na to, že referenčné sadzby ECB sa poskytujú vo verejnom záujme jednotlivým občanom a inštitúciám, je nevyhnutné zaistiť vysokú mieru integrity a zdôrazniť, že sú určené len na informatívne účely, a nie na uzatváranie transakcií,“ uviedol člen Výkonnej rady ECB Benoît Cœuré.

ECB svoje referenčné výmenné kurzy eura stanovuje a zverejňuje denne od zavedenia tejto meny v januári 1999. Tieto kurzy sa často používajú v ročných účtovných závierkach podnikov, ako aj v daňových priznaniach, štatistických správach a hospodárskych analýzach. S viac ako miliónom návštev mesačne sú najčastejšie čítanou položkou internetovej stránky ECB.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá