Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB voert veranderingen door in de referentiewisselkoersen van de euro

7 december 2015
  • Vanaf 1 juli 2016 zullen de referentiewisselkoersen van de euro worden gepubliceerd rond 16:00 uur Midden-Europese tijd
  • Het "uitsluitend ter informatie"-doel van de referentiewisselkoersen van de euro wordt herbevestigd en versterkt
  • Het gebruik voor transactiedoeleinden wordt ten sterkste afgeraden
  • De methode ter bepaling van de koersen blijft onveranderd

De ECB verandert met ingang van 1 juli 2016 de publicatietijd van haar referentiewisselkoersen van de euro (de ECB-referentiekoersen) van rond 14:30 uur Midden-Europese tijd naar rond 16:00 uur Midden-Europese tijd. De ECB-referentiekoersen zullen blijven worden bepaald met behulp van de huidige methodologie, die is gebaseerd op een momentopname op 14:15 uur Midden-Europese tijd. Het nieuwe publicatieregime beoogt het onderscheid te versterken tussen vastgestelde wisselkoersen die als benchmark voor transactiedoeleinden worden gebruikt en de ECB-referentiekoersen die uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gepubliceerd.

De ECB zal de ontwikkelingen in de valutamarkten nauwlettend volgen en verwacht dat het transactieniveau in verband met de referentiekoersen van de ECB aanzienlijk zal dalen. Als dat niet het geval is, dan zal de ECB overwegen de publicatie van de referentiekoersen verder te vertragen, mogelijkerwijs tot de volgende handelsdag.

Bij de veranderingen in de ECB-referentiekoersen is rekening gehouden met de door de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) gedane aanbevelingen ten aanzien van wisselkoersbenchmarks, en met de beginselen voor de in de EU gehanteerde benchmarkbepalingsprocessen die zijn opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Europese Bankautoriteit en met de beginselen voor financiële benchmarks die mondiaal zijn opgesteld door de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO). Meer algemene informatie over de procedure aangaande de ECB-referentiekoersen kan worden gevonden op de website van de ECB.

"Gezien het feit dat de ECB-referentiekoersen worden verstrekt als een openbaar goed voor individuele burgers en bedrijven, is het van essentieel belang een hoog niveau van integriteit te waarborgen en te benadrukken dat zij bedoeld zijn uitsluitend te worden gebruikt als een referentie ter informatie in plaats van bij het verrichten van transacties," aldus Benoît Cœuré, Lid van de Directie van de ECB.

De ECB heeft haar referentiekoersen van de euro dagelijks bepaald en gepubliceerd sinds de invoering van de euro in januari 1999. Deze koersen worden vaak gebruikt voor de financiële jaarstukken van bedrijven, voor belastingaangiften, statistische rapporten en economische analyses. Zij zijn, met meer dan een miljoen bezoekers per maand, het meest gelezen onderdeel van de website van de ECB.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media