Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB inför ändringar i proceduren för eurons referenskurser

7 december 2015
  • Från och med den 1 juli 2016 kommer ECB:s referensväxelkurser för euron att offentliggöras cirka 16:00 CET.
  • Det faktum att referensväxelkurserna för euron endast tjänar som "information" bekräftas och förstärks
  • Användning för transaktionsändamål avrådes bestämt.
  • Metoden för fastställande av växelkurs är oförändrad.

ECB ändrar tiden för offentliggörande av referensväxelkurserna för euron (ECB:s referenskurser) från cirka 14:30 CET till cirka 16:00 CET fr.o.m den 1 juli 2016. ECB:s referenskurser kommer även fortsättningsvis att fastställas med den nuvarande metoden, vilken baseras på marknadskurserna på valutamarknaden kl. 14:15 CET. Syftet med de nya reglerna för offentliggörande är att förtydliga skillnaden mellan de växelkurser som används som referensvärden för transaktionsändamål och de ECB-referenskurser som offentliggörs endast som information.

ECB kommer att följa utvecklingen på valutamarknaden noga och utgår ifrån att transaktionsaktivitet kopplad till ECB:s referenskurser minskar avsevärt. Skulle så inte vara fallet kommer ECB att överväga att senarelägga offentliggörandet av referenskurserna ytterligare, eventuellt till nästkommande affärsdag.

I ändringarna av ECB:s referenskurser beaktas rekommendationerna om referensvärden för valutakurser från Rådet för finansiell stabilitet, principerna om processerna för hur referensvärden sätts i EU, vilka utarbetats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) samt 
principerna om finansiella referensvärden som utarbetats globalt av Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO). Mer information om ECB:s procedur för referensräntor finns på ECB:s webbplats.

I och med att ECB:s referenskurser tillhandahålls som en tjänst för det allmänna bästa för enskilda personer och institutioner är det viktigt att säkerställa och upprätthålla en hög grad av integritet och poängtera att de är avsedda att användas endast som referensinformation, sa Benoît Coeuré, ledamot i ECB:s direktion.

ECB har fastställt och offentliggjort referenskurserna för euron dagligen sedan valutan infördes i januari 1999. Dessa kurser används ofta i företags årsredovisningar, skattedeklarationer, statistikrapporter och ekonomiska analyser. Det är den mest besökta funktionen på ECB:s webbplats med mer än en miljon besökare i månaden.

Frågor från media kan ställas till Eszter Miltényi-Torstensson, tfn +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media