Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ търси кандидати за председател на Надзорния съвет

27 септември 2013 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес обявлението за свободна длъжност за длъжността председател на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм. ЕЦБ търси подходящ кандидат с призната репутация и опит в областта на банковите и финансовите въпроси. Надзорният съвет ще отговаря за планирането и изпълнението на възложените на ЕЦБ надзорни задачи и правомощията ѝ да осъществява пряк надзор над най-значимите банки в еврозоната. Подходящите кандидати са поканени да подадат заявленията си за кандидатстване в съответствие с условията на обявлението за свободна длъжност.

Процедурата за подбор и назначаване на председателя е изложена в обявлението за свободна длъжност и ще бъде съобразена с принципите на балансирано участие на двата пола, опит и квалификация. След провеждане на процеса по подбор Управителният съвет на ЕЦБ ще предложи един кандидат на Европейския парламент за одобрение. След заседанието на Европейския парламент Съветът на Европейския съюз ще вземе решение относно назначаването.

През следващите дни приложеното обявление за свободна длъжност ще бъде публикувано и в Официален вестник на Европейския съюз, а обяви ще бъдат поместени в няколко пан-европейски издания. Крайният срок за подаване на заявленията за кандидатстване е 21 октомври 2013 г. Процедурата за подбора и назначаването на председателя на Надзорния съвет ще зависи от приемането и влизането в сила на Регламента за създаване на единния надзорен механизъм от Съвета на Европейския съюз.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
SEE ALSO

Find out more about related content

Обявление за свободна длъжност

Председател на Надзорния съвет