Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ търси кандидати за председател на Надзорния съвет

27 септември 2013 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес обявлението за свободна длъжност за длъжността председател на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм. ЕЦБ търси подходящ кандидат с призната репутация и опит в областта на банковите и финансовите въпроси. Надзорният съвет ще отговаря за планирането и изпълнението на възложените на ЕЦБ надзорни задачи и правомощията ѝ да осъществява пряк надзор над най-значимите банки в еврозоната. Подходящите кандидати са поканени да подадат заявленията си за кандидатстване в съответствие с условията на обявлението за свободна длъжност.

Процедурата за подбор и назначаване на председателя е изложена в обявлението за свободна длъжност и ще бъде съобразена с принципите на балансирано участие на двата пола, опит и квалификация. След провеждане на процеса по подбор Управителният съвет на ЕЦБ ще предложи един кандидат на Европейския парламент за одобрение. След заседанието на Европейския парламент Съветът на Европейския съюз ще вземе решение относно назначаването.

През следващите дни приложеното обявление за свободна длъжност ще бъде публикувано и в Официален вестник на Европейския съюз, а обяви ще бъдат поместени в няколко пан-европейски издания. Крайният срок за подаване на заявленията за кандидатстване е 21 октомври 2013 г. Процедурата за подбора и назначаването на председателя на Надзорния съвет ще зависи от приемането и влизането в сила на Регламента за създаване на единния надзорен механизъм от Съвета на Европейския съюз.

Обявление за свободна длъжност

Данни за контакт за медиите