Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB söker en ordförande för tillsynsnämnden

27 september 2013

Europeiska centralbanken (ECB) utlyser idag tjänsten som ordförande för tillsynsnämnden i den gemensamma tillsynsmekanism. ECB söker en lämplig kandidat vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom bank- och finanssektorn är allmänt erkända. Tillsynsnämnden kommer att ansvara för planering och genomförande av de tillsyns­uppgifter som ECB tilldelas och dess mandat att utöva direkt tillsyn över de mest betydelsefulla bankerna i euroområdet. Kvalificerade kandidater kan söka tjänsten om de uppfyller kraven och villkoren som framgår av tjänsteutlysningen.

Förfarandet för urval och utnämning av ordföranden framgår av tjänsteutlysningen och kommer att beakta principerna om erfarenhet, kvalifikation och könsneutralitet. När urvalsprocessen avslutats kommer ECB-rådet att föreslå en kandidat till ordförandeposten för Europaparlamentets godkännande. Efter det att Europaparlamentet hörts kommer Europeiska unionens råd att besluta om utnämningen.

Den bifogade tjänsteutlysningen kommer inom kort även att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och annonser kommer att publiceras i olika publikationer med täckning i hela EU. Sista ansökningsdag är den 21 oktober 2013. Förfarandet för urval och utnämning av en ordförande för tillsynsnämnden kommer att påbörjas när förordningen om den gemensamma tillsynsmekanism antagits av Europeiska unionens råd och förordningen trätt i kraft.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
SEE ALSO

Find out more about related content