SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB søger kandidater til stillingen som formand for tilsynsrådet

27. september 2013

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag opslaget af stillingen som formand for den fælles tilsynsmekanismes tilsynsråd. ECB søger en egnet kandidat, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har erfaring indenfor bankvæsen og finansielle anliggender. Tilsynsrådet får ansvaret for planlægningen og udførelsen af de tilsynsopgaver, der overdrages til ECB, og dennes mandat til at føre direkte tilsyn med de mest signifikante banker i euroområdet. Egnede kandidater bedes fremsende en ansøgning, der følger betingelserne i stillingsopslaget.

Proceduren, der vil blive fulgt i forbindelse med udvælgelsen og udnævnelsen af formanden for tilsynsrådet, fremgår af stillingsopslaget og overholder de principper, der er opstillet vedrørende erfaring, kvalifikationer og kønsmæssig balance. På baggrund af udvælgelsesproceduren indstiller ECB's styrelsesråd én kandidat til Europa-Parlamentets godkendelse. Efter høring i Europa-Parlamentet træffer Rådet for Den Europæiske Union afgørelse om udnævnelsen.

Vedhæftede stillingsopslag vil i de kommende dage blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, ligesom det vil blive annonceret i flere publikationer, som udkommer over hele Europa. Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 21. oktober 2013. Proceduren for udvælgelse og udnævnelse af formanden for tilsynsrådet forudsætter, at Rådet for Den Europæiske Union vedtager forordningen om den fælles tilsynsmekanisme, og at forordningen træder i kraft.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt
SEE ALSO

Find out more about related content

Stillingsopslag

Formand for tilsynsrådet