Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB hledá kandidáty na pozici předsedy/předsedkyně Rady dohledu

27. září 2013

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila oznámení o výběrovém řízení na pozici předsedy/předsedkyně Rady dohledu, která je orgánem jednotného mechanismu dohledu. ECB hledá vhodného kandidáta z řad uznávaných osobností s profesními zkušenostmi v oblasti bankovnictví a finančních záležitostí. Rada dohledu bude odpovědná za plánování a realizaci úkolů v oblasti dohledu svěřených ECB a bude vykonávat její mandát k provádění přímého dohledu nad nejvýznamnějšími bankami v eurozóně. ECB vyzývá vhodné zájemce, aby podali přihlášku v souladu s podmínkami oznámení o výběrovém řízení.

Výběrové a jmenovací řízení na pozici předsedy/předsedkyně je popsáno v oznámení o výběrovém řízení a v jeho rámci budou respektovány zásady rovného zastoupení žen a mužů, zkušenosti a kvalifikace. Na základě výběrového řízení Rada guvernérů ECB navrhne Evropskému parlamentu ke schválení jednoho kandidáta. Poté, co se v Evropském parlamentu na toto téma uskuteční slyšení, rozhodne o jmenování Rada Evropské unie.

V příštích dnech bude připojené oznámení o výběrovém řízení rovněž zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a do několika významných evropských periodik budou zadány inzeráty. Uzávěrka pro podání přihlášek je 21. října 2013. Výběrové a jmenovací řízení na pozici předsedy/předsedkyně Rady dohledu je podmíněno přijetím nařízení o jednotném mechanismu dohledu Radou Evropské unie a jeho vstupem v platnost.

Oznámení o výběrovém řízení

Kontakty pro média