Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ αναζητεί υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου

27 Σεπτεμβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα την προκήρυξη για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Η ΕΚΤ αναζητεί έναν κατάλληλο υποψήφιο αναγνωρισμένου κύρους και με πείρα στα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων που θα ανατεθούν στην ΕΚΤ, περιλαμβανομένης της άσκησης από αυτήν της άμεσης εποπτείας των σημαντικότερων τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προκήρυξης κενής θέσης.

Στη διαδικασία επιλογής και διορισμού του Προέδρου, η οποία περιγράφεται στην προκήρυξη κενής θέσης, θα τηρηθούν οι αρχές της καταλληλότητας από άποψη πείρας και προσόντων, καθώς και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Μετά τη διαδικασία επιλογής το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση έναν υποψήφιο. Έπειτα από ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσει σχετικά με τον διορισμό.

Τις προσεχείς ημέρες, η συνημμένη προκήρυξη κενής θέσης θα δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και σε έντυπα πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 21η Οκτωβρίου 2013. Η διαδικασία επιλογής και διορισμού του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου τελεί υπό την προϋπόθεση της έκδοσης και της θέσης σε ισχύ του κανονισμού για την ίδρυση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
SEE ALSO

Find out more about related content

Προκήρυξη κενής θέσης

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου