Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC poszukuje kandydatów na przewodniczącego Rady ds. Nadzoru

27 września 2013

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dzisiaj ogłoszenie o naborze na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru jednolitego mechanizmu nadzoru. EBC poszukuje odpowiednich kandydatów mających uznaną pozycję i doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów. Rada ds. Nadzoru będzie odpowiadać za planowanie i wykonywanie zadań nadzorczych powierzonych EBC oraz realizację mandatu w zakresie bezpośredniego nadzoru nad najbardziej istotnymi bankami strefy euro. Kandydaci spełniający powyższe warunki powinni zgłaszać swoje kandydatury w sposób zgodny z warunkami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Opisana w ogłoszeniu o naborze procedura wyboru i mianowania przewodniczącego zostanie przeprowadzona z poszanowaniem zasad doświadczenia, kompetencji i równowagi płci. Po zakończeniu procesu wyboru Rada Prezesów EBC zaproponuje jednego kandydata do zatwierdzenia przez Parlament Europejski. Po przesłuchaniu kandydata w Parlamencie Europejskim Rada Unii Europejskiej podejmie decyzję w sprawie mianowania przewodniczącego.

W najbliższych dniach załączone ogłoszenie o naborze zostanie również opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; ogłoszenia ukażą się także w szeregu publikacji o zasięgu ogólnoeuropejskim. Swoje kandydatury można zgłaszać do dnia 21 października 2013 r. Przeprowadzenie procedury wyboru i mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru będzie uzależnione od przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej i wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego jednolitego mechanizmu nadzoru.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
SEE ALSO

Find out more about related content

ogłoszenie o naborze

przewodniczący Rady ds. Nadzoru