Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB ieško kandidatų į Priežiūros valdybos pirmininko pareigas

2013 m. rugsėjo 27 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) skelbia pranešimą apie konkursą Bendro priežiūros mechanizmo Priežiūros valdybos pirmininko pareigoms užimti. ECB ieško tinkamo kandidato, turinčio pripažintą autoritetą ir patirtį bankininkystės ir finansų srityse. Priežiūros valdyba atsakys už ECB pavestų priežiūros uždavinių ir ECB įgaliojimų tiesiogiai prižiūrėti pačius svarbiausius euro zonos bankus planavimą ir vykdymą. Suinteresuoti kandidatai kviečiami teikti paraiškas, kaip nustatyta pranešime apie konkursą.

Pirmininko atrankos ir paskyrimo procedūra apibrėžta pranešime apie konkursą. Joje bus atsižvelgiama į patirties, kompetencijos ir lyčių lygybės principus. Remdamasi atrankos procedūros rezultatais, ECB valdančioji taryba pateiks Europos Parlamentui patvirtinti vieną kandidatūrą. Po Europos Parlamento posėdžio sprendimą dėl paskyrimo priims Europos Sąjungos Taryba.

Netrukus pridedamas pranešimas apie konkursą bus paskelbtas ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Apie jį bus pranešta ir keliuose paneuropiniuose leidiniuose. Galutinis terminas paraiškoms pateikti yra 2013 m. spalio 21 d. Priežiūros valdybos pirmininko atrankos ir paskyrimo procedūra priklausys nuo Bendro priežiūros mechanizmo reglamento priėmimo Europos Sąjungos Taryboje ir jo įsigaliojimo.

Pranešimas apie konkursą

Kontaktai žiniasklaidai