Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP hakee ehdokkaita valvontaelimen puheenjohtajaksi

27.9.2013

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään ilmoituksen yhteisen pankkivalvontamekanismin yhteyteen perustettavan valvontaelimen puheenjohtajan toimen täyttämiseksi. EKP hakee puheenjohtajan toimeen sopivaa henkilöä, jolla on arvostettu asema pankki- ja rahoitustoiminnan alalla ja kokemusta alalta. Valvontaelimen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa EKP:lle annetut valvontatehtävät, joiden osana sillä on valtuudet valvoa suoraan euroalueen merkittävimpiä pankkeja. Puheenjohtajan toimeen soveltuvia henkilöitä pyydetään lähettämään hakemuksensa hakuilmoituksen ehtojen mukaisesti.

Valvontaelimen puheenjohtaja valitaan ja nimitetään hakuilmoituksessa esitetyn menettelyn mukaisesti. Valinta tapahtuu kokemuksen ja pätevyyden perusteella sekä tasapuolisen sukupuolijakauman periaatetta kunnioittaen. Valintaprosessin päätteeksi EKP:n neuvosto nimeää yhden ehdokkaan Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Päätöksen puheenjohtajan nimittämisestä tekee Euroopan unionin neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Liitteenä oleva hakuilmoitus julkaistaan lähipäivinä myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja tehtävää mainostetaan useissa levikiltään Euroopan laajuisissa julkaisuissa. Hakemukset on jätettävä viimeistään 21. lokakuuta 2013. Valvontaelimen puheenjohtajan valinta- ja nimitysmenettely edellyttää yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevan asetuksen hyväksymistä Euroopan unionin neuvostossa ja asetuksen voimaantuloa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
SEE ALSO

Find out more about related content

Ilmoitus avoimesta toimesta

Valvontaelimen puheenjohtaja