Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP hakee ehdokkaita valvontaelimen puheenjohtajaksi

27.9.2013

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään ilmoituksen yhteisen pankkivalvontamekanismin yhteyteen perustettavan valvontaelimen puheenjohtajan toimen täyttämiseksi. EKP hakee puheenjohtajan toimeen sopivaa henkilöä, jolla on arvostettu asema pankki- ja rahoitustoiminnan alalla ja kokemusta alalta. Valvontaelimen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa EKP:lle annetut valvontatehtävät, joiden osana sillä on valtuudet valvoa suoraan euroalueen merkittävimpiä pankkeja. Puheenjohtajan toimeen soveltuvia henkilöitä pyydetään lähettämään hakemuksensa hakuilmoituksen ehtojen mukaisesti.

Valvontaelimen puheenjohtaja valitaan ja nimitetään hakuilmoituksessa esitetyn menettelyn mukaisesti. Valinta tapahtuu kokemuksen ja pätevyyden perusteella sekä tasapuolisen sukupuolijakauman periaatetta kunnioittaen. Valintaprosessin päätteeksi EKP:n neuvosto nimeää yhden ehdokkaan Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Päätöksen puheenjohtajan nimittämisestä tekee Euroopan unionin neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Liitteenä oleva hakuilmoitus julkaistaan lähipäivinä myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja tehtävää mainostetaan useissa levikiltään Euroopan laajuisissa julkaisuissa. Hakemukset on jätettävä viimeistään 21. lokakuuta 2013. Valvontaelimen puheenjohtajan valinta- ja nimitysmenettely edellyttää yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevan asetuksen hyväksymistä Euroopan unionin neuvostossa ja asetuksen voimaantuloa.

Ilmoitus avoimesta toimesta

Yhteyshenkilöt