Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP otsib kandidaate ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe ametikohale

27. september 2013

Euroopa Keskpank (EKP) avaldab täna teate ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe ametikoha täitmise kohta. EKP otsib järelevalvenõukogu esimehe ametikoha täitmiseks raha- ja pangandusküsimustes tunnustatud ning vastavate erialaste kogemustega isikut. Järelevalvenõukogu vastutab EKP-le pandud järelevalveülesannete kavandamise ja täitmise eest ning tema pädevuses on teostada otsest järelevalvet euroala olulisimate pankade üle. Sobivatel kandidaatidel palutakse esitada avaldus kooskõlas ametikoha täitmise teate tingimustega.

Järelevalvenõukogu esimehe valik ja ametisse nimetamine toimuvad ametikoha täitmise teates sätestatud korras, võttes arvesse kandidaatide erialaseid kogemusi ja kvalifikatsiooni ning järgides soolise tasakaalu põhimõtet. Valikumenetluse põhjal esitab EKP nõukogu ühe kandidaadi Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks. Pärast Euroopa Parlamendi arutelu otsustab ametisse nimetamise Euroopa Liidu Nõukogu.

Lähipäevadel avaldatakse ametikoha täitmise teade Euroopa Liidu Teatajas; kuulutused avaldatakse ka mitmes üleeuroopalises väljaandes. Avalduste esitamise lõppkuupäev on 21. oktoober 2013. Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe valikumenetlus ja ametisse nimetamine sõltub ühtse järelevalvemehhanismi määruse vastuvõtmisest ja jõustumisest Euroopa Liidu Nõukogu poolt.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
SEE ALSO

Find out more about related content

Teade ametikoha täitmise kohta

järelevalvenõukogu esimees