Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB meklē Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amata kandidātus

2013.27.09.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amata vakances paziņojumu. ECB meklē piemērotu kandidātu ar nevainojamu reputāciju un pieredzi banku un finanšu jomā. Uzraudzības valde atbildēs par ECB uzticēto uzraudzības uzdevumu plānošanu un izpildi un tās mandātu tieši uzraudzīt svarīgākās euro zonas bankas. Atbilstoši kandidāti tiek aicināti iesniegt pieteikumus, ievērojot vakances paziņojuma noteikumus un nosacījumus.

Priekšsēdētāja atlases un amatā iecelšanas procedūra ir izklāstīta vakances paziņojumā, un tā ņem vērā dzimumu līdztiesības principus, pieredzi un profesionālo kvalifikāciju. Pēc atlases procesa pabeigšanas, ECB Padome ierosinās vienu kandidatūru apstiprināšanai Eiropas Parlamentā. Pēc uzklausīšanas Eiropas Parlamentā lēmumu par iecelšanu amatā pieņems Eiropas Savienības Padome.

Tālāk pievienotais vakances paziņojums drīzumā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un vairākos Eiropas mēroga izdevumos tiks ievietoti sludinājumi. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 21. oktobris. Uzraudzības valdes priekšsēdētāja atlases un amatā iecelšanas procedūra ir atkarīga no vienotās uzraudzības mehānisma regulas pieņemšanas Eiropas Savienības Padomē, un tās spēkā stāšanās.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
SEE ALSO

Find out more about related content