Menu
COMUNICAT DE PRESĂ

BCE caută candidaţi pentru postul de preşedinte al Consiliului de supraveghere

27 septembrie 2013

Banca Centrală Europeană (BCE) publică astăzi anunţul pentru ocuparea postului vacant de preşedinte al Consiliului de supraveghere al mecanismului unic de supraveghere. BCE caută un candidat corespunzător, ale cărui autoritate şi experienţă profesională în domeniul financiar-bancar sunt recunoscute. Consiliul de supraveghere va fi responsabil de planificarea şi îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere conferite BCE şi de îndeplinirea mandatului său de supraveghere directă a celor mai semnificative bănci din zona euro. Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să îşi depună candidatura în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în anunţul pentru ocuparea acestui post vacant.

Procedura de selecţie şi de numire a preşedintelui este descrisă în anunţul pentru ocuparea acestui post vacant şi va respecta principiile experienţei, calificării şi echilibrului între genuri. După desfăşurarea procedurii de selecţie, Consiliul guvernatorilor BCE va propune Parlamentului European un candidat, spre aprobare. După audierea de către Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene va decide cu privire la numirea acestuia.

În zilele următoare, anunţul pentru ocuparea acestui post vacant, ataşat la acest comunicat de presă, va fi publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în mai multe publicaţii paneuropene vor apărea anunţuri publicitare. Data-limită pentru depunerea candidaturilor este 21 octombrie 2013. Procedura de selecţie şi de numire a preşedintelui Consiliului de supraveghere va fi condiţionată de adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene şi intrarea în vigoare a regulamentului privind mecanismul unic de supraveghere.

Anunţ pentru ocuparea unui post vacant

Contacte media