Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De ECB zoekt kandidaten voor het Voorzitterschap van de Raad van Toezicht

27 september 2013

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag de bekendmaking van een vacature voor de positie van Voorzitter van de Raad van Toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. De ECB zoekt een geschikte kandidaat met een erkende reputatie en beroepservaring in bancaire en financiële aangelegenheden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van de aan de ECB toegewezen toezichthoudende taken en voor haar mandaat rechtstreeks toezicht uit te oefenen op de belangrijkste banken in het eurogebied. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd hun sollicitaties in te dienen in overeenstemming met de voorwaarden van de bekendmaking van vacature.

De procedure voor de selectie en de benoeming van de Voorzitter wordt uiteengezet in de bekendmaking van de vacature en neemt de beginselen van ervaring, gekwalificeerdheid en genderevenwicht in acht. Na het selectieproces zal de Raad van Bestuur van de ECB één kandidaat aan het Europees Parlement ter goedkeuring voordragen. Na een hoorzitting van het Europees Parlement neemt de Raad van de Europese Unie een besluit over de benoeming.

De komende dagen zal de bijgevoegde bekendmaking van de vacature eveneens worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, en advertenties zullen worden geplaatst in meerdere pan-Europese publicaties. De sluitingsdatum voor de indiening van sollicitaties is 21 oktober 2013. De procedure voor de selectie en de benoeming van de Voorzitter van de Raad van Toezicht is ondergeschikt aan de goedkeuring door de Raad van de Europese Unie en de inwerkingtreding van de verordening betreffende het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
SEE ALSO

Find out more about related content

Bekendmaking van vacature

Voorzitter van de Raad van Toezicht