Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB hľadá kandidátov na miesto predsedu rady pre dohľad

27. septembra 2013

Európska centrálna banka (ECB) dnes uverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu predsedu rady pre dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.

ECB hľadá vhodného kandidáta spomedzi uznávaných odborníkov so skúsenosťami v bankovej a finančnej oblasti. Rada pre dohľad bude zodpovedať za plánovanie a výkon úloh dohľadu zverených ECB a jej mandát vykonávať priamy dohľad nad najvýznamnejšími bankami v eurozóne. Vhodní uchádzači by mali predkladať svoje prihlášky v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Postup pri výbere a vymenovaní predsedu rady pre dohľad je uvedený v oznámení o voľnom pracovnom mieste, pričom sa budú zachovávať princípy skúseností, kvalifikácie a rovného zastúpenia žien a mužov. Na základe výberového konania Rada guvernérov ECB navrhne Európskemu parlamentu na schválenie jedného kandidáta. Po vypočutí Európskym parlamentom, Rada Európskej únie rozhodne o vymenovaní.

V nadchádzajúcich dňoch bude oznámenie o voľnom pracovnom mieste zverejnené aj v  Úradnom vestníku Európskej únie a oznam o výberovom konaní bude zverejnený v niekoľkých celoeurópskych publikáciách. Termín uzávierky podávania prihlášok je 21. október 2013. Výber a vymenovanie predsedu rady pre dohľad sú podmienené prijatím a účinnosťou nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu Radou Európskej únie.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
SEE ALSO

Find out more about related content

oznámenie o voľnom pracovnom mieste

predseda rady pre dohľad