Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ отново получава регистрация по EMAS

12 септември 2013 г.

След успешното приключване на първия потвърден цикъл на управление на околната среда (2010–2013 г.) ЕЦБ наскоро отново получи екологична сертификация в съответствие със стандарта ISO 14001 и поради това ще бъде пререгистрирана по Схемата на ЕС за управление на околната среда и одит (EMAS).

ЕЦБ днес публикува консолидиран доклад по околната среда за резултатите и постиженията през последните три години по отношение на общия въглероден отпечатък и на отделни екологични аспекти. Постигнатите резултати включват преминаването към възобновяеми енергийни източници за сградите на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, към използване на рециклирана хартия с етикет „Син ангел“ (Blue Angel) за вътрешноведомствени нужди и въвеждане на Наръчник за екологосъобразност на обществените поръчки.

Приложена е нова политика по отношение на околната среда, за да отрази по-добре променящите се условия и динамика на Системата на ЕЦБ за управление на околната среда от 2007 г. насам, когато бе приета за първи път политика в областта на околната среда и бе създадена системата.

ЕЦБ непрекъснато разширява обхвата на отчитането и наблюдението на въглеродните емисии, в съответствие със своите ценности за прозрачност и отчетност. Освен емисии от потребление на енергия в своите сгради, от командировки и употреба на хартия, банката вече отчита емисиите при пътуване на участници в конференции, употребата на охлаждащи агенти и енергията, използвана във външния център за данни.

Системата на ЕЦБ за управление на околната среда обхваща всички структурни звена. Бъдещото ѝ развитие ще продължава да се основава на участието и повишаването на осведомеността на служителите, по-специално във връзка с преместването в новата сграда на ЕЦБ и практическото приемане на Наръчника за екологосъобразност на обществените поръчки.

За да получите повече информация за екологосъобразните дейности и планове на ЕЦБ, използвайте интернет връзката към Доклада на ЕЦБ по околната среда от 2013 г.

Обърнете внимание, че за да не се насърчава ненужното отпечатване и да се наблюдава екологичното въздействие на нашата публикация, Докладът по околната среда от 2013 г. е криптиран с цел да се предотврати отпечатване по подразбиране. В случай, че желаете да отпечатате този документ, изпратете e-mail на: statement.greenecb@ecb.europa.eu, за да поискате парола, като посочите колко екземпляра имате намерение на отпечатате.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите