Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP taasregistreeritakse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis EMAS

12. september 2013

Keskkonnajuhtimise esimese kinnitatud tsükli (2010–2013) edukal läbimisel anti EKP-le kooskõlas ISO 14001 standardiga hiljuti taas keskkonnasertifikaat ja seega taasregistreeritakse pank ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS).

EKP avaldab täna viimase kolme aasta tulemusi ja saavutusi käsitleva konsolideeritud keskkonnaaruande, mis kajastab nii panga üldist süsinikujalajälge kui ka teisi keskkonnaaspekte. Edusammude seas on üleminek taastuvenergia kasutamisele EKP hoonetes Maini-äärses Frankfurdis, ökomärgisega „Blue Angel” tähistatud taaskasutatud paberi kasutamine kontoritöös ning säästlike hangete suunise kehtestamine.

Rakendatakse uut keskkonnapoliitikat, et kajastada paremini EKP keskkonnajuhtimissüsteemi tingimuste muudatusi ja arendamist alates 2007. aastast, mil keskkonnapoliitika esmakordselt vastu võeti ja süsteem loodi.

Kooskõlas läbipaistvuse ja aruandekohustuse põhimõtetega on EKP jätkuvalt suurendanud süsinikuheite seiret ja aruandluse mahtu. Lisaks hoonete energiatarbimisest, tööreisidest ja paberikulust tulenevale heitele võtab pank nüüd arvesse konverentsidel osalejate reisidega kaasnevaid heitkoguseid, jahutusainete kasutamist ja välise andmekeskuse energiatarvet.

EKP keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab kõiki tegevusharusid. Selle edasine areng tugineb jätkuvalt töötajate teadlikkuse ja kaasamise suurendamisele, eelkõige seoses EKP uude hoonekompleksi kolimisega ja säästvate hangete suunise vastuvõtmisega.

Lisateavet EKP keskkonnategevuse ja -kavade kohta leiab EKP 2013. aasta keskkonnaaruandeni viivalt lingilt.

Eesmärgiga hoiduda tarbetust printimisest ja jälgida oma väljaande mõju oleme 2013. aasta keskkonnaaruanne vaikeprintimise ärahoidmiseks krüpteerinud. Kui soovite dokumenti printida, saatke salasõna taotlemiseks e-kiri aadressil statement.greenecb@ecb.europa.eu ja märkige soovitavate väljatrükkide arv.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid