Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n EMAS-rekisteröinti uusittu

12.9.2013

EKP:n todennetun ympäristöasioiden hallinnan ensimmäinen kolmivuotiskausi (2010–2013) on saatu päätökseen. Samassa yhteydessä uusittiin EKP:n ISO 14001 ‑ympäristösertifikaatti, jonka myötä rekisteröinti yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) uusitaan.

EKP julkaisee tänään ympäristöselontekonsa, johon on koottu ympäristösaavutuksia kolmen vuoden ajalta. Selonteossa on tietoa hiilijalanjäljen kokonaiskehityksestä ja osatekijöistä. Suurimpia ympäristösaavutuksia ovat uusiutuvien energialähteiden käyttö EKP:n toimitiloissa Frankfurt am Mainissa, Blue Angel ‑sertifioidun kierrätyspaperin yleistyminen sisäisessä käytössä sekä uudet kestävien hankintojen ohjeet.

Lisäksi EKP:n ympäristöpolitiikka on uudistettu. Uudessa ympäristöpolitiikassa on otettu huomioon EKP:n ympäristöjärjestelmän kehitys sitten sen käyttöönoton vuonna 2007.

EKP on jatkuvasti tarkentanut hiilidioksidipäästöjensä raportointia ja erittelyä avoimuuden ja tilivelvollisuuden periaatteiden mukaisesti. EKP:n toimitilojen energiankulutuksen, virkamatkojen ja paperinkulutuksen lisäksi seurataan nykyisin seminaarivieraiden matkustamisesta aiheutuvia päästöjä, jäähdytysaineiden käyttöä sekä ulkoisen datakeskuksen energiankulutusta.

EKP:n ympäristöjärjestelmä koskee kaikkia toimialoja. Jatkossa ympäristöjärjestelmän kehitykseen vaikuttavat ensisijaisesti työntekijöiden lisääntyvä ympäristötietoisuus ja osallistuminen, muutto EKP:n uusiin toimitiloihin sekä kestävien hankintojen ohjeiden omaksuminen käytännössä.

Lisätietoa EKP:n ympäristönsuojelutoiminnasta ja ‑suunnitelmista on EKP:n vuoden 2013 ympäristöselonteossa (vain englanniksi, ks. linkki).

Selontekoa ei voi tulostaa ilman salasanaa, sillä ympäristövaikutuksen selvittämiseksi EKP haluaa seurata, kuinka monta kertaa selonteko tulostetaan. Salasanan saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen statement.greenecb@ecb.europa.eu ja ilmoittamalla, kuinka monta tulostetta tarvitsee.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle