Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De ECB ontvangt opnieuw EMAS-registratie

12 september 2013

Na de succesvolle afronding van haar eerste gevalideerde milieubeheercyclus (2010–2013), heeft de ECB kort geleden wederom haar milieucertificering overeenkomstig de ISO 14001-norm ontvangen en zal daarom wederom worden geregistreerd in het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) van de EU.

De ECB publiceert vandaag een geconsolideerde milieuverklaring over de uitkomsten en prestaties van de afgelopen drie jaar, zowel in termen van haar algehele koolstofvoetafdruk als ten aanzien van afzonderlijke milieuaspecten. Onder de bereikte doelen zijn de overgang op het gebruik van duurzame energie voor de kantoorgebouwen van de ECB in Frankfurt am Main, het gebruik van gerecycled en zogeheten “Blue Angel”-papier voor interne kantoorbehoeften en de invoering van een Richtsnoer voor Duurzame Aanschaffingen (Sustainable Procurement Guideline).

Een nieuw milieubeleid is ingevoerd om beter uitdrukking te geven aan de situatie en ontwikkelingen in het Milieubeheersysteem van de ECB sinds 2007, toen het eerste milieubeleid werd vastgesteld en het Milieubeheersysteem werd opgezet.

De ECB heeft voortdurend haar rapportage over en haar toezicht op de koolstofuitstoot uitgebreid, in overeenstemming met haar waarden van transparantie en verantwoording. Naast de uitstoot ten gevolge van energieconsumptie in haar kantoorgebouwen, zakelijk reisverkeer en papierconsumptie houdt de ECB nu ook rekening met de met reizen verband houdende uitstoot van conferentiedeelnemers, het gebruik van koelmiddelen en de in het externe gegevenscentrum gebruikte energie.

Het Milieubeheersysteem van de ECB geldt voor alle organisatie-eenheden. Bij de toekomstige ontwikkeling van dit systeem zal de nadruk blijven liggen op vergroting van het bewustzijn onder en de betrokkenheid van medewerkers, met name met betrekking tot de verhuizing naar het nieuwe hoofdkwartier van de ECB en de praktische invoering van het Richtsnoer voor Duurzame Aanschaffingen.

Klik voor nadere informatie over de activiteiten en voornemens van de ECB ten aanzien van het milieu op de link naar de Environmental Statement (Milieuverklaring) van de ECB van 2013.

Let wel: om onnodig afdrukken te voorkomen en inzicht te krijgen in de invloed van onze publicatie, is de Milieuverklaring geëncrypteerd om automatisch afdrukken te voorkomen. Als u echter deze verklaring wenst af te drukken, dan vragen wij u een e-mail te zenden naar statement.greenecb@ecb.europa.eu om het wachtwoord te vragen, daarbij vermeldend hoeveel afdrukken u wilt maken.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media