Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB opätovne zaregistrovaná v systéme EMAS

12. septembra 2013

V nadväznosti na úspešné dokončenie prvého overeného cyklu environmentálneho riadenia (2010 až 2013) bol ECB opätovne udelený certifikát ochrany životného prostredia v súlade s normou ISO 14001. ECB teda bude znova zaregistrovaná v systéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

ECB dnes zverejnila konsolidované environmentálne vyhlásenie o výsledkoch dosiahnutých za posledné tri roky v znižovaní jej celkových uhlíkových emisií i v konkrétnych environmentálnych aspektoch. Medzi opatrenia, ktoré sa v tomto období podarilo zaviesť, patrí prechod na používanie obnoviteľných zdrojov energie v novom sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom, používanie recyklovaného papiera a papiera so značkou „Blue Angel“ v rámci internej spotreby papiera a vypracovanie usmernenia o udržateľnom obstarávaní.

Zároveň boli prijaté nové zásady environmentálnej politiky s cieľom zohľadniť vývoj a zmeny v podmienkach systému environmentálneho riadenia ECB, ku ktorým došlo od roku 2007, keď boli prijaté prvé zásady environmentálnej politiky a keď bol tento systém zavedený.

V súlade so svojimi zásadami transparentnosti a zodpovednosti ECB neustále zvyšuje rozsah vykazovania a monitorovania uhlíkových emisií. Okrem emisií v dôsledku spotreby energie v pracovných priestoroch a v dôsledku služobných ciest a spotreby papiera sa v súčasnosti zohľadňujú aj emisie v súvislosti so služobnými cestami externých účastníkov konferencií ECB a tiež v súvislosti s používaním chladiacich zariadení a spotreby energie v externom výpočtovom stredisku.

Systém environmentálneho riadenia ECB sa vzťahuje na všetky odborné útvary ECB. Jeho budúci vývoj sa bude aj naďalej zameriavať na čoraz lepšiu informovanosť a spoluprácu zamestnancov, najmä pokiaľ ide o presun do nového sídla ECB a praktické uplatňovanie usmernenia o udržateľnom obstarávaní.

Podrobnejšie informácie o činnosti a plánoch ECB v oblasti ochrany životného prostredia nájdete v jej environmentálnom vyhlásení z roku 2013.

Poznámka. S cieľom obmedziť tlač dokumentu len na nevyhnutné prípady a v snahe vyhodnotiť vplyv tejto publikácie je súbor environmentálneho vyhlásenia z roku 2013 zašifrovaný a nedá sa vytlačiť. Ak máte záujem získať heslo, ktoré vám umožní tlač dokumentu, pošlite e-mail na adresu statement.greenecb@ecb.europa.eu a uveďte, koľko kópií si chcete vytlačiť.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá