Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC ponownie zarejestrowany w systemie EMAS

12 września 2013

Po pomyślnym zakończeniu pierwszego zweryfikowanego cyklu zarządzania ekologicznego (2010–2013) EBC ponownie uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 14001, a zatem zostanie po raz kolejny zarejestrowany w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Opublikowane dziś przez EBC skonsolidowane sprawozdanie środowiskowe przedstawia wyniki i osiągnięcia z trzech ostatnich lat, zarówno w zakresie ogólnego śladu węglowego, jak i w odniesieniu do poszczególnych aspektów ekologicznych. Do dokonań tych należą: przejście na odnawialne źródła energii w siedzibie EBC we Frankfurcie nad Menem, stosowanie na potrzeby wewnętrzne wyłącznie papieru makulaturowego i z certyfikatem „Blue Angel” oraz uchwalenie wytycznych dotyczących ekologicznych zamówień.

Wprowadzono nową politykę ochrony środowiska, aby uwzględnić zmianę warunków i modyfikacje systemu ekozarządzania w EBC, jakie nastąpiły od ustanowienia pierwszej polityki i przyjęcia tego systemu w 2007 r.

EBC stale rozszerza zakres swojej sprawozdawczości i monitorowania w obszarze emisji dwutlenku węgla, zgodnie z przyjętymi przez siebie wartościami – przejrzystością i odpowiedzialnością. Oprócz emisji związanych z zużyciem energii w siedzibie EBC, podróżami służbowymi i zużyciem papieru, EBC uwzględnia też emisje wynikające z podróży uczestników konferencji, stosowanie czynników chłodzących i zużycie energii w centrum danych zewnętrznych.

System ekozarządzania w EBC obejmuje wszystkie dyrekcje. Podstawą przyszłego rozwoju tego systemu nadal będzie zwiększanie świadomości ekologicznej i zaangażowania pracowników, zwłaszcza w kontekście przeprowadzki do nowej siedziby EBC i wdrażania w praktyce wytycznych dotyczących ekologicznych zamówień.

Więcej informacji na temat działań i planów EBC w dziedzinie ekologii przedstawia najnowsze oświadczenie EBC o ochronie środowiska z 2013 r.

Aby ograniczyć drukowanie zbędnych egzemplarzy i monitorować wpływ ekologiczny tej publikacji, oświadczenie EBC z 2013 r. zostało zabezpieczone hasłem, co ma uniemożliwić automatyczne drukowanie. Osoby, które chciałyby wydrukować ten dokument, powinny wysłać e-mail na adres statement.greenecb@ecb.europa.eu z prośbą o podanie hasła i informacją o planowanej liczbie wydruków.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami