Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB tilldelas Emas-registrering igen

12 september 2013

Efter att framgångsrikt ha fullbordat den första validerade miljöledningscykeln (2010–2013), tilldelades ECB nyligen åter sitt miljöcertifikat i enlighet med ISO 14001-standarden och kommer alltså återigen att registreras i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

ECB offentliggör idag ett konsoliderat miljöuttalande om vilka resultat som uppnåtts under de tre senaste åren, både när det gäller totalt koldioxidavtryck och enskilda miljöaspekter. Bland resultaten märks övergången till förnybar energi för ECB:s lokaler i Frankfurt am Main, användningen av “Blå Ängel”-märkt returpapper för internt bruk på kontoret och inrättandet av en riktlinje för hållbar upphandling (Sustainable Procurement Guideline).

En ny miljöpolicy har införts för att bättre återspegla hur förhållandena och utvecklingen i ECB:s miljöledningssystem har ändrats sedan 2007, då den första miljöpolicyn antogs och systemet inrättades.

ECB har kontinuerligt ökat omfattningen av sin redovisning och övervakning av koldioxidutsläpp i enlighet med sina värderingar om transparens och ansvarighet. Utöver utsläpp från energiförbrukning i bankens lokaler, under affärsresor och avseende pappersanvändning, tar man nu även hänsyn till utsläppen från konferensdeltagares resor, användningen av kylmedel och till den energi som förbrukas i det externa datacentret.

ECB:s miljöledningssystem omfattar alla affärsområden. Även i framtiden kommer utvecklingen att bygga på att öka personalens medvetenhet och engagemang, särskilt när det gäller flytten till ECB:s nya huvudkontor och det praktiska införandet av riktlinjen för hållbar upphandling.

Mer information om ECB:s miljöinsatser och miljöplaner finns att få genom länken till ECB:s miljöuttalande 2013.

För att inte dokument ska skrivas ut i onödan och för att övervaka effekterna av vår publikation, har 2013 års miljöuttalande kodats så att det inte kan skrivas ut av misstag. Om du ändå vill skriva ut det här dokumentet så skicka ett e-postmeddelande till statement.greenecb@ecb.europa.eu och be om lösenordet, med uppgift om hur många exemplar du avser att skriva ut.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media