Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκ νέου καταχώριση της ΕΚΤ στο μητρώο EMAS

12 Σεπτεμβρίου 2013

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου επικυρωμένου κύκλου περιβαλλοντικής διαχείρισης (2010-2013) η ΕΚΤ έλαβε πρόσφατα νέα περιβαλλοντική πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και θα καταχωριστεί εκ νέου στο μητρώο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eco-Management and Audit Scheme - EMAS).

Η ΕΚΤ δημοσιεύει σήμερα ενοποιημένη περιβαλλοντική δήλωση για τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα της τελευταίας τριετίας όσον αφορά τόσο το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα της ίδιας όσο και επιμέρους περιβαλλοντικές πτυχές. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, τη χρήση εντός της ΕΚΤ πλήρως ανακυκλωμένου χαρτιού που φέρει την οικολογική σήμανση «Blue Angel», καθώς και τη θέσπιση κατευθυντήριας γραμμής για βιώσιμες προμήθειες.

Εφαρμόζεται νέα περιβαλλοντική πολιτική που αντανακλά καλύτερα τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΕΚΤ από το 2007, χρονιά κατά την οποία υιοθετήθηκε η πρώτη περιβαλλοντική πολιτική και δημιουργήθηκε το σύστημα.

Η ΕΚΤ διευρύνει διαρκώς το πεδίο παροχής στοιχείων για τις εκπομπές άνθρακα και παρακολούθησης των εκπομπών αυτών, σύμφωνα και με τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Πέρα από τις εκπομπές που προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας στις κτιριακές της εγκαταστάσεις, τα επαγγελματικά ταξίδια και την κατανάλωση χαρτιού, η ΕΚΤ λαμβάνει πλέον υπόψη και εκείνες που προέρχονται από τη μετακίνηση συμμετεχόντων σε συνέδρια, τη χρήση ψυκτικών μέσων και την ενέργεια που καταναλώνεται στο εξωτερικό κέντρο δεδομένων.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΕΚΤ καλύπτει όλες τις υπηρεσιακές μονάδες. Η μελλοντική εξέλιξή του θα συνεχίσει να βασίζεται στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του προσωπικού, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ και την εφαρμογή στην πράξη της κατευθυντήριας γραμμής για βιώσιμες προμήθειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες και σχέδια της ΕΚΤ μπορείτε να συμβουλευτείτε την περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2013 κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο.

Επισημαίνεται ότι, για την αποφυγή περιττών εκτυπώσεων και την παρακολούθηση του αντίκτυπου της δημοσίευσής μας, η περιβαλλοντική δήλωση για το 2013 φέρει ειδική κρυπτογράφηση που δεν επιτρέπει την εκτύπωση. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το εν λόγω έγγραφο, μπορείτε να ζητήσετε τον σχετικό κωδικό αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση statement.greenecb@ecb.europa.eu και αναφέροντας πόσες εκτυπώσεις προτίθεστε να κάνετε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου