Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Environmentální politika ECB opět získala registraci EMAS

12. září 2013

Po úspěšném dokončení prvního ověřeného cyklu environmentálního řízení (2010–2013) byl ECB v nedávné době znovu udělen certifikát ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001 a bude tedy opět registrována v Systému environmentálního řízení a auditu EU (EMAS).

ECB dnes zveřejnila konsolidovaný environmentální výkaz výsledků a dosažených cílů za poslední tři roky, a to jak z hlediska celkové uhlíkové stopy, tak pokud jde o jednotlivé environmentální aspekty. K dosaženým cílům patří přechod na používání obnovitelných zdrojů energie v prostorách ECB ve Frankfurtu nad Mohanem, používání recyklovaného papíru s certifikátem „Blue Angel“ pro interní administrativní potřeby a vytvoření Obecných zásad udržitelného zadávání zakázek.

Byla zavedena nová environmentální politika, která lépe odráží měnící se podmínky a vývoj Systému environmentálního řízení ECB od roku 2007, kdy byla přijata první environmentální politika a kdy byl systém vytvořen.

ECB nepřetržitě rozšiřuje rozsah podávaných informací o uhlíkových emisích i rozsah jejich sledování v souladu se svými zásadami transparentnosti a odpovědnosti. Vedle emisí produkovaných spotřebou energie v prostorách ECB, služebními cestami a spotřebou papíru zohledňuje ECB nyní také emise spojené s dopravou na konference, používáním chladicích médií i energii spotřebovanou v externím datovém středisku.

Systém environmentálního řízení ECB zahrnuje všechny provozní oblasti. Jeho další vývoj bude nadále založen na zvyšování povědomí a spoluúčasti pracovníků ECB, a to zejména v souvislosti s přestěhováním do nového sídla ECB a s praktickým přijetím Obecných zásad pro udržitelné zadávání zakázek.

Více informací o environmentální činnosti a plánech ECB můžete získat z Environmentálního výkazu ECB 2013 (viz odkaz).

Aby nedocházelo ke zbytečnému tisku a také v zájmu sledování vlivu naší publikace je Environmentální výkaz 2013 přístupný po zadání hesla. Tím se předejde automatickému tisku. Pokud máte zájem si tento dokument vytisknout, zašlete prosím e-mail na adresu statement.greenecb@ecb.europa.eu a požádejte o heslo s uvedením, kolik výtisků si přejete pořídit.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média