Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB atkārtoti iekļauta EMAS reģistrā

2013.12.09.

Pēc pirmā apstiprinātā vides vadības cikla (2010.–2013. gads) sekmīgas pabeigšanas ECB nesen atkārtoti piešķirts vides sertifikāts saskaņā ar ISO 14001 standartu un tā attiecīgi atkārtoti iekļauta ES vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) reģistrā.

ECB šodien publicē konsolidētu vides deklarāciju par iepriekšējo triju gadu rezultātiem un sasniegumiem gan saistībā ar tās kopējo oglekļa pēdas nospiedumu, gan atsevišķiem vides aizsardzības aspektiem. Sasniegumu vidū minama pāreja uz atjaunojamo enerģiju ECB telpās Frankfurtē pie Mainas, pārstrādāta un ar Blue Angel zīmi marķēta papīra izmantošana iekšējām biroja vajadzībām un ilgtspējīgu iepirkumu vadlīniju ieviešana.

Lai labāk atspoguļotu mainīgos apstākļus un norises ECB Vides aizsardzības vadības sistēmā kopš 2007. gada, kad tika apstiprināta pirmā vides aizsardzības politika un izveidota šī sistēma, ECB noteikusi jaunu vides politiku.

ECB nepārtraukti paplašinājusi par oglekļa emisijām sniegtās informācijas apjomu un oglekļa emisiju kontroli atbilstoši ECB vērtībām – caurredzamībai un atbildībai. Papildus emisijām saistībā ar enerģijas patēriņu ECB telpās, komandējumiem un papīra izmantošanu, ECB tagad ņem vērā arī emisijas, kas saistītas ar konferenču dalībnieku ceļojumiem, dzesēšanas līdzekļu izmantošanu un ārējo datu centrā izmantoto enerģiju.

ECB Vides aizsardzības vadības sistēma aptver visas darbības jomas. Tās tālākā attīstība arī turpmāk būs vērsta uz darbinieku izpratnes un līdzdalības veicināšanu, īpaši saistībā ar pārvākšanos uz ECB jaunajām telpām un ilgtspējīgo iepirkumu vadlīniju praktisko īstenošanu.

Sīkāku informāciju par ECB aktivitātēm un plāniem vides aizsardzības jomā sk. ECB 2013. gada vides deklarāciju (izmantojiet saiti).

Lūdzam ņemt vērā, ka, lai izvairītos no nevajadzīgas teksta drukāšanas un uzraudzītu ECB publikācijas ietekmi, 2013. gada vides deklarācija ir šifrēta, lai nepieļautu noklusējuma drukāšanu. Taču, ja vēlaties izdrukāt šo dokumentu, sūtiet e-pastu uz adresi statement.greenecb@ecb.europa.eu un pieprasiet paroli, norādot, cik eksemplārus jūs vēlaties izdrukāt.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem