Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Хърватия се присъединява към Европейския съюз

1 юли 2013 г.

Днес Европейският съюз се разшири с присъединяването на Хърватия и така общият брой на държавите членки на ЕС достигна 28.

От днес Hrvatska narodna banka – националната централна банка на Хърватия – е член на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), а нейният управител – на Генералния съвет на Европейската централна банка. Освен това експертите от Hrvatska narodna banka придобиват статут на членове в комитетите на ЕСЦБ, когато те заседават в състав ЕСЦБ. От подписването на Договора за присъединяване през декември 2011 г. управителят и експерти от Hrvatska narodna banka участват като наблюдатели в заседанията съответно на Генералния съвет и на комитетите на ЕСЦБ.

Хърватия няма да приеме еврото веднага, а след като изпълни изискванията, посочени в Договора за функционирането на Европейския съюз. За разлика от Дания и Обединеното кралство Хърватия няма право на отказ от въвеждането на единната валута.

ЕЦБ и Европейската комисия изготвят доклади за конвергенцията на всеки две години или по искане на държава членка, която още не е приела еврото. Въз основа на тези доклади Съветът на ЕС взема решение дали съответната държава членка е изпълнила необходимите условия за въвеждане на еврото.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите